torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi säger nej till islamistiskt center i Uppsala”

Medan andra partier krattar manegen för denna destruktiva ideologi runtom i landet, lägger Sverigedemokraterna förslag i både riksdag och kommun för att motverka samma utveckling, skriver SD som idag säger nej till en bygglovsansökan för ett islamiskt center i Uppsala.

Publicerad: 22 augusti 2019, 09:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Jonas Andersson och Simon Alm (SD) säger nej till det aktuella bygglovet.

Foto: SD


Ämnen i artikeln:

ReligionIslamismSamhällsbyggnadSverigedemokraterna

Sverige är präglat av tusen av år av kristendom som i sin tur föregicks av asatro. På senare tid har fler religioner tillkommit i organiserad form samtidigt som vi fått en större spridning inom ramen för kristendomen. Religionsfrihet i kombination med en stor invandring från andra delar av världen, med andra trosuppfattningar, är avgörande skäl till detta.

Religionsfrihetens syfte och användning, både friheten att utöva religion och friheten att undslippa religion, är viktiga inslag i dagens västerländska demokratier. Idag ser vi hur samma religionsfrihet missbrukas för att ge fritt spelrum till odemokratiska rörelser på den politiska arenan. En utveckling som av uppenbara skäl är djupt problematisk. Religionsfriheten ska inte kunna ge envar rätten att breda ut sig i det offentliga rummet utan begränsningar.

I Uppsala har en islamistisk förening vid namn, Uppsala Dawa-stiftelsen, lämnat in en bygglovsansökan om ett stort islamistiskt center. Processen har föregåtts av en lång resa som sträcker sig tillbaka till mandatperioden 2010-2014 då den borgerliga alliansen i Uppsala släppte igenom en detaljplaneändring för att skapa möjlighet till denna bygglovsansökan.

Den islamistiska föreningen bakom bygglovsansökan har företrätts av Akmal Hyder. Samma person som varit i blåsväder för att ha vägrat ta en kvinnlig journalist i hand och som varit en del av och stöttat den redan befintliga Uppsalamoskén. Den moské som enligt Uppdrag gransknings avslöjande, uppmanat kvinnor att inte anmäla om de misshandlas.

Terrorforskaren Magnus Ranstorp m.fl., förklarar i Försvarshögskolans rapport Mellan salafism och jihadism att; "det finns även moskéer i de utsatta områdena Stenhagen och Gottsunda i Uppsala, där det finns en risk för radikalisering då det saknas muslimska krafter i staden som kan hålla tillbaka extrema element.".

Ett sådant element är imamen Abo Raad. I Uppsalas moské, där Akmal Hyder med flera i Dawa varit aktiva, har Abo Raad försvarats och varit efterfrågad. Under senvåren togs Abo Raad i förvar av Säpo då man anser att han utgöra en fara för rikets säkerhet.

Utöver föreningens kopplingar till islamism cementerar de tydligt sina kvinnofientliga värderingar i sin aktuella bygglovsansökan. Där framgår det att kvinnor och män inte ska kunna komma i kontakt med varandra. Kvinnorna tillåts inte gå in genom huvudentrén, utan istället genom en liten sidoingång där de i ett förhållandevis trångt utrymme får klara av sina behov och ta sig till en avskärmad mindre del på sidan av bönerummet. Antalet platser till män illustreras som två plan om totalt 255 platser medan kvinnorna endast ges 65.

Sverigedemokraterna i Uppsala har konsekvent sagt nej till detaljplaneläggandet samt markförsäljningen och vi kommer även att säga nej till denna bygglovsansökan. Religionsfriheten är viktig och ska fortsatt värnas om, men det innebär inte att vi ska ge odemokratiska rörelser verktyg för att nedmontera de västerländska principer som de så tydligt motsätter sig.

Medan andra partier krattar manegen för denna destruktiva ideologi runtom i landet, lägger Sverigedemokraterna förslag i både riksdag och kommun för att motverka samma utveckling. Vi har exempelvis, under flera år i riksdagen, budgeterat för mer resurser till myndigheterna SST och MUCF för att bättre kunna granska och följa upp mottagare av statligt ekonomiskt stöd – för att på så sätt kunna komma åt islamism i civilsamhället. Vi har även röstat för en särskild motion i riksdagen som handlar om att på olika sätt motverka det islamistiska Muslimska brödraskapets etablering i Sverige. Sverigedemokraterna kommer alltid att arbeta konsekvent och målmedvetet för att förhindra att islamism slår rot i vårt avlånga land.

Simon Alm, distriktsordförande Uppsala (SD)

Jonas Andersson, ledamot i kulturutskottet i riksdagen (SD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev