fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi måste sänka förväntningarna på skolan under krisen

Under torsdagen har regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta arbetssituationen för förskolan, skolans och vuxenutbildningens personal. Beslutet innebär ökad flexibilitet för huvudmännen för att skolan ska kunna hantera en svår situation, skriver utbildningsminister Anna Ekström (S).

Publicerad: 30 april 2020, 10:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Regeringen och jag förstår att allt inte går att göra som vanligt. Det är en annorlunda tid med helt andra förutsättningar,” skriver Anna Ekström (S).

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

ArbetsmiljöAnna EkströmLärareRektorerEleverDistansundervisningUndervisning

Varje dag görs heroiska insatser runt om i Sverige för att minska smittspridningen, vårda de sjuka och skydda de sårbara. I en rad samhällsviktiga verksamheter görs hjältedåd av de anställda, inte minst i förskolan, skolan och vuxenutbildningen.

Men situationen är tuff för personalen. Många lärare vittnar om stress och oro för att elever, vårdnadshavare och myndigheter förväntar sig samma kvalitet i skolverksamhetens alla delar som före coronapandemin. Sådana högt ställda förväntningar går inte att ha i en situation som denna. Regeringen och jag förstår att allt inte går att göra som vanligt. Det är en annorlunda tid med helt andra förutsättningar.

I bland annat gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan bedrivs nu undervisningen som fjärr- och distansundevisning. Det har gått över förväntan. Men sådan undervisning kan aldrig fullt ut ersätta undervisning som sker på plats i skolans lokaler. Det är bara att inse.

Regeringen har därför anpassat regelverket så att viss verksamhet kan ske i skolan, till exempel särskilt stöd till vissa elever eller att låta elever utföra praktiska moment i mindre grupper. Sedan i måndags får huvudmän en möjlighet att erbjuda fjärr- eller distansundervisning i skolor som är öppna. Det kan handla om skolor som inte behöver stänga, men där vissa lärare och elever är hemma för att de följer Folkhälsomyndigetens rekommendation om att till exempel stanna hemma vid milda symtom.

Regeringen har också fattat en rad andra beslut för att skapa mer flexibilitet i regelverket under pandemin. Exempelvis finns det numera möjligheter att också förlänga terminer och att flytta undervisning till nästa läsår.

Men mer behöver göras för att stötta skolans personal. Pandemin har lett till att det på kort tid är många nya bestämmelser och rekommendationer som våra förskolor, skolor och vuxenutbildningen har att förhålla sig till samtidigt som situationen riskerar att bli långvarig.

I dag har regeringen därför beslutat att ge Skolverket i uppdrag att genomföra insatser för att underlätta arbetssituationen för förskolan, skolans och vuxenutbildningens personal. Det innebär att Skolverket, i dialog med bland annat huvudmannaorganisationerna och de fackliga organisationerna, ska ge stöd för hur verksamheterna kan organiseras så att arbetssitua­tionen för personalen blir rimlig.

Skolorna kan också behöva stöd i hur det kan ska hantera delar av utbildningen som är särskilt svåra att genomföra i rådande läge så som exemplevis prao, arbetsplatsförlagd utbildning (APL), prövning, betygssättning och utvecklingssamtal. Det kan även handla om stöd för att underlätta utbildningen för elever som i denna situation har behov av särskilda stödinsatser, till exempel på grund av sociala skäl, en funktionsnedsättning eller bristande kunskaper i svenska språket.

Regeringens beslut innebär ökad flexibilitet för huvudmännen för att skolan ska kunna hantera en svår situation.

Skolans huvudmän har ett stort ansvar att leva upp till det förtroende som vi nu visar dem i denna svåra tid.

Rektorer, förskollärare, fritidspedagoger, lärare, barnskötare och annan personal i har hittills gjort exceptionella insatser under coronapandemin. Vi behöver se till att dessa insatser kan fortsätta. För trots att mycket är annorlunda så har Sveriges barn och elever kunnat fortsätta sitt lärande och ha en trygg plats i vardagen. Det är viktigt för det svenska samhällets möjlighet att vara starkt och ta oss igenom denna pandemi tillsammans.

Anna Ekström, utbildningsminister (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev