Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi måste bli bättre på att informera om vårdens framtid

Den svenska hälso- och sjukvården måste förändras för att vi ska kunna upprätthålla en god vårdkvalitet. Då krävs det att personal, patienter och deras anhöriga och inte minst politiker på alla nivåer inom VGR förses med tillräcklig information så att de kan förstå vart vården är på väg, skriver sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Matz Dovstrand.

Publicerad: 3 mars 2020, 13:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vår befolkning blir allt äldre med ökande vårdbehov och kostnader”, skriver sverigedemokraterna Håkan Lösnitz och Matz Dovstrand.

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

VGRVårdkvalitet

Vården dras med ekonomiska problem, avsaknad av personal och en ohållbar kösituation. En del av lösningen är att en omställning måste ske. Detta har konstaterats i statliga utredningar. Västra Götalandsregionen tog 2017 ett eget beslut om denna omställning.

Men vad innebär då detta? Är detta bara några vackra ord i något dokument?

Vi kan börja med att konstatera att om vi inte skulle förändra något inom hälso- och sjukvården så kommer alla nya personer på arbetsmarknaden att slukas upp av kommunal och regional sektor. Detta har räknats fram i en rapport av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR tidigare SKL). Det beror på att den tillgängliga arbetskraften under kommande år inte ökar i relation till befolkningsökningen.

SKR visar även på att vår befolkning blir allt äldre med ökande vårdbehov och kostnader. En annan stor bidragande orsak till ökande kostnader inom vården är att vår sjukvård har blivit så mycket bättre. Cancerpatienter som tidigare avled blir i dag botade, nya fantastiska metoder att bota olika hjärt- och kärlsjukdomar har tagits fram. Det gör att vi alla lever längre, men i många fall till stora kostnader.

Så vad innebär då ”omställningen av vården” och hur kommer detta att påverka oss invånare och patienter?

En del är att vi behöver minska antalet som blir inlagda på våra sjukhus samt att minska vistelsetiden under inläggningen. Omställningen går mot så kallad dagkirurgi, det vill säga kom på morgonen och gå hem på kvällen. Detta är då ett sätt att minska antalet dyra vårdplatser på våra sjukhus och är möjligt tack vare många nya innovationer inom operationsområdet.

Ett annat område som måste förändras är den att den så kallade ”sällanvården” måste koncentreras till vissa få platser, dels för att för dyrt och resurskrävande att bedriva på alla sjukhus eller vårdinrättningar. Men även för att läkare, kirurger eller specialistsköterskor som utför denna vård ska bibehålla sin höga kompetensnivå.

En annan del är till exempel att patienter får monitorering i hemmet. Det finns fantastiska exempel på detta från norra Sverige där denna utveckling tvingats fram då avstånden är så stora. Läkarna får realtidsinformation om patientens status och kan agera tidigare, vilket då självfallet innebär mindre vård och lidande.

Inom sjukvårdens omställning har Sahlgrenska Universitetssjukhuset startat åtta mobila team som utför kvalificerad vård i hemmet och undviker därmed inläggningar på storsjukhusens akutavdelningar.

Primärvården behöver förstärkas, närvårdscentras ska öppnas och så kallade ”digifysiska” mötesplatser ska skapas där patienter kan träffa sin läkare utan att behöva resa till sjukhuset. Västra Götalandsregionen har startat en Närhälsan online det vill säga vårdbesök via din mobiltelefon.

Men vi är av naturen lite rädda och skeptiska till förändringar och om då en förändring ”drabbar” mig så vill jag kämpa för att behålla det som alltid varit.

Så kontentan av allt detta är, att när förändringar ska ske så måste också alla informeras om varför de ska ske och hur de kommer att påverka oss alla.

Vi ser att det saknas information och en beskrivning av helheten till personal, patienter och deras anhöriga och inte minst till politiker på alla nivåer inom Västra Götalandsregionen. Vi måste förse alla med en tydlig karta och en kompass för omställningsresan annars kommer vi bara att irra omkring i skogen med en massa träd i vägen.

Håkan Lösnitz, regionråd (SD) VGR

Matz Dovstrand, ledamot (SD) Styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VGRVårdkvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev