måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi har sänkt kostnaderna och ökat delaktigheten

I avsaknad av en politik som attraherar väljarna ägnar Socialdemokraterna sig åt smutskastning. Jag är trygg i att vi gjort och gör rätt i vår arvodeshantering, replikerar kommunstyrelseordföranden i Österåker Michaela Fletcher (M).

Publicerad: 25 september 2019, 15:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi agerar på uppdrag av österåkersborna och har deras bästa för ögonen i allt vi gör,” skriver  Michaela Fletcher (M). Foto: Sussi Lorinder


Ämnen i artikeln:

FörvaltningAlliansenSocialdemokraternaFörtroendevaldaKommunallagen

Replik. Den styrande alliansmajoriteten i Österåkers kommun har agerat utifrån de arvodesbestämmelser som kommunfullmäktige antagit. Det har utgått arvode för de alliansföreträdare som kallats och närvarat vid dessa sammanträden. Inget till oss kommunalråd.

Det är inga ”hemliga möten” eller ”partiinterna angelägenheter” som det handlar om, utan sammanträdena är till för att bereda styrande majoritet tillfälle att – utifrån kommunstyrelsens övergripande ansvar och uppsiktsplikt – behandla frågor och ärendelista inför beslutsfattande i styrelsen. Detta är jämförbart med ordförande- och presidieberedningar i nämnder. Ingen av dessa avdelningar har någon beslutanderätt och tillkommer på initiativ av ordföranden i respektive nämnd. Det borde knappast komma som någon revolutionerande nyhet för oppositionsrådet Ann-Christine Furustrand (S).

Det är Alliansen som styr kommunen och med det följer ett ansvar. Ett solidariskt ansvar gentemot varandra och för väljarnas bästa. För att bredda insynen och delaktigheten i beslutsprocessen har dessa träffar varit ovärderliga, inte minst för de mindre partierna som annars skulle kunnat hamna längre ifrån ärendehanteringen.

Alternativet är en ordning med fler kommunalråd. Ett kommunalråd måste enligt kommunallagen ha en tjänstgöringsgrad på minst 40 procent, vilket är ett dyrare upplägg för skattebetalarna. Det upplägg vi har i dag är prestationsbaserat och gynnsammare ekonomiskt.

I avsaknad av en politik som attraherar väljarna (S backade från 12 till 9 mandat i valet) ägnar Socialdemokraterna sig åt smutskastning. Sannolikt för att dölja interna konflikter. Jag trodde att Socialdemokraterna var insiktsfulla nog att inte underskatta väljarkåren. Väljarna ser leverans av den politik vi står för och det går bra för vår kommun.

Vi har en av Kommunsveriges starkaste ekonomier och  en pensionsskuld i balans  – hur många andra har det? Vi har verksamheter av hög kvalitet och dessutom landets lägsta skatt. Vi har kraftigt höjda resultat i skolan och en hög kundnöjdhet i äldreomsorgen. Vi har 180 miljoner  kronor fonderat i en reserv att ta till om en djup lågkonjunktur skulle slå till över landet. (Sannolikt blir den riktigt djup med nuvarande regering). Det finns inte mycket över för oppositionen att direkt göra politik av.

Jag står fast i mina uppfattningar och jag är trygg i att vi gjort och gör rätt.  Vi agerar på uppdrag av österåkersborna och har deras bästa för ögonen i allt vi gör.

Michaela Fletcher, kommunstyrelsens ordförande (M), Österåkers kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev