Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi går på offensiven för att få veta vad som gäller

De färska domarna som ger skogsägare som nekas avverka i fjällnära skogar rätt till ersättning, måste prövas så att vi kan få en vägledande dom från högsta instans. Det här är ingen offensiv mot någon. Den enda offensiv vi driver i det här fallet är arbetet för att klargöra vad som gäller, replikerar Herman Sundqvist generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Publicerad: 14 februari 2019, 13:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Funkar inte lagen behöver vi påpeka det, skriver Herman Sundqvist generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Foto: Andrey Armyagov / Colourbox


Ämnen i artikeln:

DomstolRegeringenSkogsstyrelsen

Replik. Magnus Norberg och Sven Erik Hammar vid LRF Skogsägarna ifrågasätter i en debattartikel bland annat varför vi överklagar domarna om markägares rätt till ersättning när de nekas avverka i fjällnära skogar. Det arbetet handlar varken om att ”testa gränser” eller att ”hitta kryphål” som Norberg och Hammar skriver.

Att bestämma sig för att pröva ett ärende i domstol är givetvis inget beslut vi tar lättvindigt utan noggranna överväganden och det är beklagligt att det dragit ut på tiden. Anledningarna i det här fallet är att lagstiftningen som rör de här frågorna är otydlig och det saknas rättspraxis på området. Inte heller har förarbetena till bestämmelserna kunnat ge något tydligt svar.

En central fråga där domen från Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt inte ger något tydligt besked är formerna för ersättning. Vad händer om skogsägaren söker avverkningstillstånd på nytt om några år och får ett nytt nej? Ska ersättningen på 125 procent då betalas ut igen? Dubbelt? Tredubbelt? Vad händer om marken säljs, ska nästa ägare också ha möjlighet att få ersättning? Det är bara några exempel på hur otydlig och vag lagen är. Detta konstaterar även domstolen själv när man i domen skriver:

”…det inte finns några klara rättsregler om vad som ska gälla i nu angivet fall. Det framgår att varken lagtext eller praxis anger något krav på att ett avslagsbeslut ska gälla för alla och envar och för all framtid för att intrångsersättning ska utgå.”

Mot bakgrund av detta är det rimligt att Skogsstyrelsen överklagar domarna.

Jag håller naturligtvis med LRF om att brukad skog ger råvaror, inkomster och arbetstillfällen. Den är en betydelsefull tillväxtmotor både nationellt och regionalt. Vi behöver den också för att ställa om från ett fossilberoende samhälle till en bioekonomi. Just därför är det så viktigt att veta vad som gäller och att vi får tydliga lagar och regler att bygga det arbetet på. Myndigheten kan också påtala för regeringen att regelverket är otydligt, att det inte stämmer överens med den anvisade politiken och så vidare. Så har Skogsstyrelsen gjort både när det gäller frågan om artskydd (juli 2016) och frågan om fjällnära skog (maj 2018).

För oss handlar det här inte om en strid som ska vinnas eller förloras. Det handlar om vår roll som myndighet. Funkar inte lagen behöver vi påpeka det. Parterna behöver vägledning och det är den här vägen vi är hänvisade att gå om vi ska kunna få en sådan.

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev