lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi föreslår allmänt fritidshem för barn upp till 9 år”

Retoriken om lärarbrist hindrar lösningar för kompetensförsörjningen i fritidshem, anser debattörer från utredningen Utökad rätt till fritidshem, som vill att fler ska få gå på fritids.

Publicerad: 29 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Kerstin Andersson, Erica Jonvallen, Alexandra Lundvik och Pernilla Åkerlind.

Foto: Håkan Flank


Ämnen i artikeln:

Fritidshem

Den statliga utredningen om utökad rätt till fritidshem har nyligen lämnat över betänkandet Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid till regeringen. Vi lämnar där bland annat förslag om ett allmänt fritidshem för barn mellan 6 och 9 år. Ett förslag som kan ha stor betydelse för barn vars föräldrar saknar sysselsättning och som därmed inte har tillgång till fritidshemmet i dag. Reformen väntas medföra att antalet elever som går på fritids ökar på en del skolor och i en del kommuner. Hur stor denna ökning blir beror på olika faktorer, till exempel på dagens inskrivningsgrad hos de olika huvudmännen. 

I remissomgången efter den tidigare fritidshemsutredningen (SOU 2020:34) lyftes kompetensförsörjningen som ett av de största hindren för ett allmänt fritidshem. Utbildad personal i fritidshem är en mycket angelägen fråga, vare sig rätten till fritidshem utökas eller inte. Vi vill därför presentera några av våra förslag tillsammans med en uppmaning till kommuner och övriga skolhuvudmän.

LÄS MER: Hela listan: Allt färre förskolebarn – ”Dramatisk inbromsning” 

Synliggör annan utbildad personal i fritidshem. Talet om lärarbrist riskerar att skymma behovet av annan utbildad personal i fritidshemmet. Vi föreslår bland annat en ändring i skollagen med innebörden att så kallad annan personal kan medverka till att främja barns och elevers utveckling och lärande i undervisningen. Vi föreslår också att fritidshemmets del i grundskolans läroplan ses över så att roller tydliggörs på liknande sätt som gjorts för förskolan. Detta bör ge bättre verktyg för huvudmän att tolka vad som krävs i form av personalresurser och utbildning samt att kunna använda personalresurser där de bäst behövs. 

Satsa på högre utbildning för att säkra lärosätenas kapacitet. Det finns ett stort behov av examinatorer och undervisande lärare på de lärosäten som erbjuder grundlärarutbildningen med inriktning fritidshem. För att kunna säkerställa att det kan utbildas lärare i fritidshem behöver lärosätena ha kapacitet. Vi föreslår därför att en utbildning på avancerad nivå för lärare i fritidshem tas fram samt att en nationell forskarskola inrättas. 

Öka yrkets attraktivitet och skärp arbetet med en god miljö. En väsentlig del av arbetet med kompetensförsörjning behöver vara att öka attraktiviteten. Utöver de förslag som redan nämnts ger vi förslag kring en ändamålsenlig lokalanvändning och att fritidshem mer tydligt omfattas av Skolinspektionens granskning och tillsyn på det sätt som gäller för bland annat grundskolan.

Vi instämmer i att kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Samtidigt ser vi ett behov av ett bredare perspektiv än den ibland reflexmässiga hänvisningen till lärarbrist som vi ofta stött på. Det är lätt att bli nedslagen av statistiken som visar en sjunkande andel personal med högskoleexamen som arbetar i fritidshem och en ökande andel personal som helt saknar utbildning för arbete med barn. 

Svårigheten att rekrytera utbildad personal är såklart också reell för många rektorer. Men i samtal om kompetensförsörjningen har vi slagits av en slags hopplöshetens retorik. Denna retorik skapar en uppenbar risk för ett ensidigt fokus på lärarbrist och bidrar till en alltför passiv hållning när det gäller kompetensförsörjningen som helhet. Frågans lösning kräver en fortsatt ambitionshöjning och koordinerade långsiktiga insatser från flera håll och flera nivåer. Utredningens förslag strävar efter att bidra till denna lösning. 

Kerstin Andersson, särskild utredare, Utökad rätt till fritidshem

Erica Jonvallen, utredningssekreterare

Alexandra Lundvik, utredningssekreterare

Pernilla Åkerlind, utredningssekreterare

Följ debatten:

1. ”Vi föreslår allmänt fritidshem för barn upp till 9 år”

 

2. ”Lärarbristen i fritidshem är högst verklig” 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Fritidshem

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev