tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vi behöver lokaler för att bygga framtiden

Allt fler nya områden byggs utan lokaler för fritidsaktiviteter. Det är dags att fritidsverksamheterna får en prioriterad plats i planprocessen så att vi i den ideella sektorn kan fortsätta att bidra till ungdomars utveckling.

Publicerad: 30 april 2019, 14:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Även om naturen är vårt vardagsrum behöver vi kunna vara inne ibland”.

Foto: Magnus Fröderberg, Scouterna


Ämnen i artikeln:

Ideella sektornIdrottPlan- och bygglagenByggregler

”Vi har ju ingen lokal!” För många år sedan gjordes det parodier på detta ofta använda uttryck. Bland en del tongivande politiker, ivrigt påhejade av vissa unga, fanns nämligen en allmänt utbredd uppfattning om att ungdomarna rände runt på stan och ställde till med saker för att de inte hade någonstans att vara, att de inte hade någon lokal. Det var sannolikt en övertro på lokalernas möjlighet att bidra positivt till ungdomars fritid och satiren var underhållande, men skrattet fastnar i halsen. I dag råder det en stor brist på lokaler för fritidsverksamheter i kommunerna och speciellt i storstadsområdena.

Nyligen uppmärksammades den ökande bristen på idrottsanläggningar (Dagens Samhälle 24 april 2019) men idrottsrörelsen är inte ensam om att få det allt trängre. Även scoutkårerna ser att det blir allt svårare att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Det är ett problem, för även om naturen är vårt vardagsrum behöver vi kunna vara inne ibland och vi måste ha någonstans att ha våra tält och annan utrustning som vi använder i verksamheten.

I dag byggs allt fler nya områden med obefintliga eller underdimensionerade lokaler för fritidsaktiviteter. Det mest kända exemplet är Hammarby Sjöstad, som byggdes för en målgrupp utan barn och som snabbt fann sig stå utan såväl skolor som lokaler för scoutkårer, idrott och andra fritidsaktiviteter. Den nybildade Hammarby sjöscoutkår fick klara sig med förråd i delade lokaler som var långt ifrån ändamålsenliga. Även områden som Frösunda i Solna är byggda på samma sätt.

Många befintliga lokaler riskerar också att försvinna. Under en tid hotades Årsta scoutkår av vräkning från sin lokal på grund av utbyggnad av vägnätet, utan att något förslag lades fram på en ny lokallösning. I Västerås har vi nyligen läst om hur kommunen höjt hyran för sjöscoutkåren med 500 procent, vilket tvingat kåren att lämna sina lokaler. Scoutkåren i Segeltorp kommer bli av med sin stuga – och måste bekosta rivningen av den – efter att kommunen sagt upp arrendet och sålt marken. En ny föreslagen lokal, som måste tillgänglighetsanpassas och få utrymningsvägar på scoutkårens bekostnad, är bara tillgänglig i två år och då vill kommunen dessutom ha marknadshyra för den.

Det här blir allt vanligare i takt med att mark och lokaler blir allt attraktivare och dyrare för andra verksamheter. Hyrorna för möjliga lokaler bli också allt högre i takt med att efterfrågan ökar. Risken är stor att de snart hamnar högre än vad ideella föreningar har möjlighet att betala.

Detta är inte hållbart. Vi är övertygade om att en meningsfull fritid behövs för såväl unga som vuxna. I Scouterna gör vi unga redo för livet och vi, precis som idrottsrörelsen, är en del av att bygga framtiden. Men då behöver vi också få vara en del av samhällets planering.

Scoutrörelsen kan tillföra värden som kanske är svårare att mäta än hyresintäkterna de genererar, men som definitivt skulle saknas om de försvann. SCB har exempelvis uppskattat värdet av det ideella arbetet i Sverige till 1313 miljarder kronor för år 2014. Det värdet är svårt att skapa om vi inte har någonstans att vara när vi gör det.

Det är dags att fritidsverksamheterna får en prioriterad plats i planprocessen så att vi i den ideella sektorn kan fortsätta att bidra till ungdomars utveckling – och i förlängningen samhällets. För har vi inte någon lokal kommer vi heller inte kunna ha någon verksamhet.

Johanna Arnoldsson, ordförande för Stockholms scoutdistrikt

Erik Carlsson, ordförande för Stockholms scoutdistrikt

Monica Johansson, ordförande för Birka scoutdistrikt

Marie Harding, ordförande för Birka scoutdistrikt

Carl Axberg, ordförande för Roslagens scoutdistrikt

Minna Storm, ordförande för Roslagens scoutdistrikt

Anders Tholsson, ordförande för Södertörns scoutdistrikt

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev