måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vi behöver införa en lex Tintin”

Socialnämnden ska kunna besluta om formerna för barns umgänge med sina vårdnadshavare om barnen bor i skyddat boende, anser Fredrik Lundh Sammeli (S) och Jennie Nilsson (S).

Publicerad: 9 februari 2023, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Riksdagsledamöterna Fredrik Lundh Sammeli (S) och Jennie Nilsson (S). Foto: Nathalie Beser


Ämnen i artikeln:

Hur ska omhändertagna barn skyddas?BarnskyddBarnkonventionenBarn

I dag, den 9 februari, genomför Nätverket lex Tintin en viktig manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Manifestationen hålls med anledning av den mycket tragiska händelse som skedde i Luleå tidigare i år och som ledde till att den då åttaåriga pojken Tintin dog. 

Återigen har vi alla påmints om hur skört livet är. Och återigen har vi påmints om betydelsen av att fortsätta det politiska arbetet för att stärka barns rätt och ställning i det svenska samhället.

LÄS MER: Stadsmissionen: Kommunerna allt tuffare mot hemlösa barnfamiljer – ”Prioriteras bort” 

För det är sant att mycket har hänt de senaste åren. Politiskt har det skett en bred förskjutning i synen på barn- och föräldrarätt, särskilt när det gäller barns roll i relation till myndigheter och socialtjänst. I dag står samtliga politiska partier bakom det riksdagsbeslut som innebar att barnkonventionen år 2020 blev till svensk lag. 

Uppslutningen har varit fullständig bakom införandet av ett nytt barnfridsbrott liksom den så kallade lex lilla hjärtat, som stärkt placerade barns rättigheter. Genom dessa lagändringar har viktiga steg tagits för att genomföra ett rättsligt paradigmskifte – barn är individer och ska av samhället behandlas som individer, inte som bihang till sina föräldrar.

Men mer måste göras. På regeringens bord finns nu färdiga lagförslag som skulle förbättra situationen för barn och vårdnadshavare som bor i skyddat boende. Dessa förslag innebär att barn som placeras där ska göra det med egna rättigheter. De innebär också att socialnämnden ska kunna besluta om formerna för dessa barns umgänge med sina vårdnadshavare, med hänsyn tagen till de omständigheter som föranlett placeringen. Därmed kan det bli ett slut på de situationer som kvinnojourerna har larmat om, där gömda barn och vårdnadshavare tvingas träffa den vårdnadshavare som de gömmer sig för.

I januari 2023 överlämnades också förslagen från den utredning som den tidigare regeringen tillsatte, om trygghet och kontinuitet för barn i utsatta situationer. 

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över bestämmelserna gällande umgänge för barn till föräldrar som har utövat våld. Det här är förslag som fått förnyad aktualitet i ljuset av det som hände Tintin. Utredningens förslag behöver ligga till grund för ett kommande lagstiftningsarbete för att förhindra att något liknande kan ske igen. Precis som vi införde en lex lilla hjärtat behöver vi med grund i dessa förslag införa en lex Tintin.

Här är det nu viktigt att regeringen tar över stafettpinnen. Alla riksdagens partier behöver samtidigt enat markera och stå bakom det perspektivskifte som de här nya lagstiftningsförslagen innebär. Det är vi skyldiga de barn som drabbats.

Fredrik Lundh Sammeli (S)
Riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson

Jennie Nilsson (S)
Riksdagsledamot och talesperson för civil- och familjerättsliga frågor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev