Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

VGR: Våra filmer kräver inte alls skämskudde

Barnläkaren Mats Reimer ställer det faktum att Västra Götalandsregionen inte delar ut julklappar till anställda mot en rad exempel som han menar visar på slöseri i verksamheten. Västra Götalandsregionens kommunikationsdirektör Jenny Erkholm och förändringsdirektör Erik Lagersten bemöter kritiken.

Publicerad: 6 december 2019, 09:21

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi som region kommer att behöva pröva det vi gör, om det är ekonomiskt hållbart och om det skapar värde för invånaren, skriver Jenny Erkholm och Erik Lagersten.

Foto: Nicklas Elmrin, Bildbyrån / Pressbild


Ämnen i artikeln:

VGR

I en krönika lyfter Mats Reimer, barnläkare i Mölnlycke, det faktum att Västra Götalandsregionen (VGR) inte delar ut julklappar till sina anställda. Detta ställs mot en rad exempel som skulle visa på orimligt sparande i kontrast till orimligt slösande. VGR är en stor organisation och det som beskrivs är exempel från olika förvaltningar och politiska församlingar. Vi tar därför på oss att försöka besvara kritiken samlat.

Men låt oss börja i slutet. Mats Reimer avslutar med exemplet Skoda som efter att ha misslyckats i Trafikmagasinet varken bytte namn, vision eller gjorde reklam för sina kärnvärden. Företaget tänkte i stället om och började bygga bättre bilar. Vi har ingen annan uppfattning.

Invånarnas förtroende bygger på en väl fungerade verksamhet och att tjänster, service eller behandling motsvarar det man som boende i Västra Götaland har rätt att kräva. Utvecklingen för vår gemensamma ekonomi och arbetsmarknad kommer att pröva VGR kommande år med svårigheter att bevara det som fungerar, samtidigt som vi behöver utveckla det som krävs för ökad kvalitet. Det åstadkommer vi inte med kampanjer eller kosmetika, utan med reella förändringar.

För att bemöta de exempel som Mats ger har vi samlat ihop svaren inom organisationen:

Alla utgifter påverkar verksamheten. Även julklappar. Det finns inga speciella pengar för detta utan dessa tas från de medel som är tillgängliga för varje förvaltning. Samtliga chefer i regionens ledning för hälso- och sjukvården har gemensamt beslutat att inte dela ut julklappar. Så har varit fallet för de flesta verksamheter i flera år.
Frågor kring så kallad elallergi återkommer med viss regelbundenhet. Socialstyrelsens bedömning är att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom och det finns därför inte någon medicinsk diagnos för detta.
Boken som omnämns från Regionhälsans forskningsarbete är producerad mot bakgrund av uppdraget att sprida information. Boken är till för dem som normalt sett inte först går in i vetenskapliga databaser. Valet av vetenskapliga tidskrifter är en handledarfråga. Om det finns frågor kring två av de 174 publiceringarna så är resten välrenommerade, som till exempel fem i Lancet.
Visningar på Youtube och Vimeo är intressant men inte nödvändigtvis ett kvalitetsmått. Information på minoritetsspråk är ett lagkrav och därför är dessa trots liten räckvidd publicerade.
Många filmer som publiceras är framtagna av medarbetare som vill prova vad som är möjligt. Vi har inte skämskudde för det som medarbetare vill testa i sin vardag, tvärtom ser vi gärna fler som vågar testa nytt. Erfarenheten är att det utvecklar medarbetare och verksamhet positivt.
Regionen byter namn, inte för att ta bort några bokstäver och lägga till mellanslag. Även om invånarna direkt inte berörs särskilt mycket i vardagen så har det betydelse för det demokratiska ansvarsutkrävandet. Vi har haft olika namn juridiskt, på valsedeln och i verksamheten. Genom regionreformen kommer nu landstingen att ha enhetliga namn och i regeringens proposition ändras nu otaliga lagar och förordningar så att samma namn återfinns överallt. Därför börjar VGR byta namn i god tid inför nästa val, ett beslut samtliga åtta partier i regionfullmäktige ställt sig bakom.
Det finns flera skillnader i 2019 års varumärkesplattform jämfört med den tidigare från 2006. Vision och logotyp ändras inte, däremot beskrivs den ökade betydelsen av en samlad region, att verksamheten ska ta sin utgångspunkt i invånarens behov och att ledning och styrning ska utgå från tillit och mål snarare än kontroll och detaljuppföljning. I det fortsatta arbetet är det en hållning som i vissa fall i grunden kommer att förändra vardagen för den enskilda medarbetaren.

Om dessa svar ger en heltäckande bild ligger i betraktarens öga. Klart är att vi som region i varje del kommer att behöva pröva det vi gör, om det är ekonomiskt hållbart och om det skapar värde för invånaren. Även om vissa saker är väl motiverade i dag kommer vi att behöva pröva det fortsättningsvis. Tyvärr är sannolikheten att vi delar ut julklappar små i framtiden. Förhoppningsvis kommer arbetsgivaren att kunna visa sin uppskattning på andra sätt som är lika bra eller bättre.

Jenny Erkholm, kommunikationsdirektör, Västra Götalandsregionen

Erik Lagersten, förändringsdirektör, Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

VGR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev