söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vem tar ansvar för den statliga ungdomsvården?

Nu måste regeringen ta problemen inom Statens institutionsstyrelse, SiS, på större allvar. Beslutet att stänga ungdomshemmet Lövsta visar att styrningen brister.

Publicerad: 4 april 2019, 09:17

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ungdomar drabbas när SiS-hem stängs. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BeroendevårdTvångsvårdMissbruksvårdVästra GötalandIvo

För två år sedan krävde vi i en debattartikel i Dagens Samhälle en extern granskning av Statens institutionsstyrelse, SiS, organisation och styrning. Vi skrev att indelningen i verksamhetsområden innebär att SiS är ”tre SiS” och att den centrala styrningen var svag. Stängningen av SiS hem i Lövsta i Vagnhärad är ett symtom på detta.

Under åren 2014–2016 kritiserade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) Lövsta flera gånger. Först i oktober 2016 agerade SiS ledning och stängde tillfälligt några avdelningar. Med tanke på problemen då, borde verksamhetsdirektören sedan dess ha haft kontinuerlig uppsikt över utvecklingen. Men nyligen beslutade generaldirektören att tillfälligt stänga Lövsta. Beskedet till personalen var att man arbetade för att kunna öppna Lövsta igen, men att man inte visste när. Någon vecka senare såg man ingen möjlighet än att öppna Lövsta under 2019 med oförändrat uppdrag.

Skälet för stängningen var att Lövsta haft svårt att rekrytera tillräckligt med personal med rätt kompetens. Vi ser andra förklaringar: Lövsta har bytt institutionschefer och avdelningsföreståndare upprepade gånger de senaste åren, man har gått från behandling till akuta placeringar utan att få förutsättningar för det nya arbetssättet och man har beordrats att öppna avdelningar trots att man saknat personal.

Lövsta har utsatts för en ryckig planering och inte fått rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Det föranleder vår fråga – hur ser det ut högre upp? Sköter verksamhetsdirektören sitt uppdrag? Vilket ansvar har generaldirektören för att följa upp utvecklingen och att institutionen fungerar?

SiS har fått 150 miljoner i utökat anslag för att öka antalet platser och kunna möta socialtjänstens efterfrågan, särskilt för akutplaceringar. Samtidigt stänger man en institution med drygt 20 akutplatser. 87 tillsvidareanställda, många med lång erfarenhet, påverkas. När och om SiS bestämmer sig för att öppna institutionen igen tar det lång tid att rekrytera ny personal. Myndigheten måste redovisa hur mycket stängningen samt avvecklingen av personalen kostar.

Även ungdomshemmet Sundbo har kritiserats upprepade gånger av Ivo och arbetat för att rätta till bristerna. Men i december beslutade sig SiS för att stänga två avdelningar med sammanlagt tio platser. Skälet var en JO-rapport där ungdomar berättade att icke namngiven personal utsatt dem för våld. Personal på avdelningen har pekats ut av institutionsledningen, oklart på vilka grunder. Man tänker inte utreda vilken personal som varit inblandad. Rättssäkerheten för SiS medarbetare är med andra ord obefintlig. Och frågan inställer sig igen – vilket ansvar har verksamhetsdirektören? Och hur har SiS ledning agerat?

ST inom SiS upprepar kravet på en extern genomlysning av SiS organisation och styrning. Vi önskar också att en ny generaldirektör – som förhoppningsvis snart är på plats – får i uppdrag att granska hur SiS använder tilldelade skattemedel, säkerställer rättssäkerhet och en trygg arbetsmiljö för personalen, agerar som arbetsgivare, och – inte minst – hur myndighetens ledning lever upp till SiS värdeord för bemötande: respekt, omtanke, tydlighet.

Thord Jansson, ordförande ST inom SiS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev