tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vem ska bestämma vad Kam får kosta?

Utan hänsyn tagen till nytta-risk-analyser är debatten inte en fråga om hälso- och sjukvård utan enbart om upplevelse, och då undrar jag varför vi ska reglera det mer än exempelvis bilreklam, replikerar apotekaren Sonny Larsson.

Publicerad: 2 april 2019, 07:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Patientsäkerhetsperspektivet saknas helt i debatten om Kam-utredningen, anser debattören.

Foto: Kzenon, Bugning/ Colourbox


Ämnen i artikeln:

LäkemedelSkatter

REPLIK Åtta debattörer med Åsa Moberg i spetsen kräver inrättandet av en professur i integrativ medicin och avslutar med frågan ”Vad kostar det att låta bli?”

Att betala för hälso- och sjukvård kan göras på tre fundamentala sätt – en större del finansieras direkt via skatten, en större del finansieras av individen som erhåller direkta eller indirekta skattelättnader, eller ren egenfinansiering. Huruvida investeringen är värd det kan i de två första fallen inte enbart bedömas av användaren.

Debattörerna hänvisar till en nyligen publicerad retrospektiv observationsstudie över sjukskrivningsstatistik där ”smärt- och stresspatienter i landstingsvård jämfördes med patienter inom integrativ vård i motsvarande, eller till och med svårare, tillstånd” utan att ta fasta på författarnas egen slutsats eller förstå vad studieformen har för begränsningar. Forskaren Tobias Sundberg och hans medarbetare bakom studien erkänner att ”natural recovery or other reasons for change of sick leave cannot be excluded” vilket varje ansvarstagande uttolkare av resultatet tar hänsyn till i sin argumentation. Att retrospektiva observationsstudier aldrig kan visa orsakssamband är något jag av erfarenhet märkt passerar alldeles för många obemärkt.

Eftersom skattefinansiering alltid innebär en begränsad tillgång till resurser applicerar vi vanligen en så kallad nytta-risk-analys. Eftersom jag är apotekare blir mitt exempel läkemedelsrelaterat: ger behandlingen med mitt läkemedel objektiva effekter på sjukdomen som är mer fördelaktiga än risken för biverkningar, skador eller avsaknad av effekt? Hittills saknas detta för majoriteten av Kam-interventioner.

Vad debattörerna också verkar ha missat är att vi redan har en professor i integrativ medicin – Martin Ingvar innehar en sådan sedan 2007 vid Karolinska Institutet. Denna donationsprofessur har varit utsatt för omfattande kritik från intressenter inom okonventionella terapier och kritiserad för att forska på ”fel” saker. Den debatten känner vi igen från världens första professur i Kam: Edzard Ernst vid University of Exeter i Storbritannien (som utelämnades i uppräkningen)…

I uppdraget till Kjell Asplund i det som kommit att kallas Kam-utredningen (SOU 2019:15) ingick inte bara att utreda patientinflytandet och valfriheten i vården utan även patientsäkerhetsperspektivet. Det senare har i debatten helt ignorerats och jag kan inte låta bli att undra om det beror på ointresse från professionerna inom konventionell hälso- och sjukvård, eller den okunskap som så ofta är kännetecknande för Kam-förespråkare? För utan hänsyn tagen till nytta-risk-analyser är debatten inte en fråga om hälso- och sjukvård utan enbart om upplevelse, och då undrar jag varför vi ska reglera det mer än exempelvis bilreklam.

Som delbetänkandet anger behövs större kunskap kring Kam inom den konventionella vården – men också bland patienterna! Debattörerna ställer, medvetet eller omedvetet, frågan på sin spets: vem ska få bestämma vad det ska få kosta?

Om vi nöjer oss med ”kundundersökningar” eller observationella studier med alla dess tillkortakommande vad gäller orsakssamband kanske vi objektivt bör hamna i att professuren läggs inom området ekonomi i stället för medicin.

Sonny Larsson, legitimerad apotekare, farmacie doktor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LäkemedelSkatter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev