Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vattenbrist tvingar fram nya lösningar”

Svensk vattenförsörjning skiljer inte på vad vattnet ska användas till. Vi spolar våra toaletter och sköljer vår disk med vatten av samma höga kvalitet som det vi dricker till maten. När varningarna nu börjar komma om vattenbrist på allt fler platser måste vi lägga om vår konsumtion.

Publicerad: 4 maj 2017, 09:13

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi måste tänka på hur vi drastiskt kan minska vår vattenkonsumtion så att vi inte blir helt utan vatten.


Ämnen i artikeln:

KrisberedskapMiljöKlimat

Sveriges geologiska undersökning, SGU, konstaterar att grundvattennivåerna på många platser i Sverige är så låga att man rekommenderar åtgärder för att minska vattenförbrukningen. Vi har hittills varit förskonade från vattenbrist och vi har därför inte behövt tänka på hur vi använder våra vattenresurser.

Allt vatten som levereras i våra tätorter är av dricksvattenkvalitet och vi använder det för att spola våra toaletter, diska under rinnande vatten, vattna våra gräsmattor och mycket annat. När grundvattennivåerna minskar och våra sjöars vattennivåer också minskar måste vi tänka på hur vi drastiskt kan minska vår vattenkonsumtion så att vi inte blir helt utan vatten. Nya ledningar eller transport av vatten är kostsamma lösningar på vattenbristen.

Kommuner inför restriktioner vilket innebär bland annat att man inte får vattna gräsmattor eller använda högtryckstvätt. Orsaken till att vi förbrukar mycket vatten är att stora delar av vårt kommunala ledningsnät är gammalt och det läcker. Våra toaletter använder 5–6 liter vatten vid varje spolning och de står för en stor del av vattenförbrukningen.

Vid all nyproduktion av bostäder och lokaler där man installerar toaletter bör man kräva att man använder vakuumtoaletter som endast använder en halv liter vatten för spolning. Bygger man dubbla system med toalettavfallet för sig och BDT-vatten (bad-, disk- och tvätt-) med eget rörsystem så ger det flera fördelar.

Med den lilla vattenmängden som åtgår vid spolning i en vakuumtoalett får man en koncentration av urin och fekalier som kan användas i jordbruket som gödning. Det finns ett beslut om att 60 procent av fosforn i avloppsvattnet skall återvinnas och använder man vakuumtoaletter med eget system så återvinner man nästan 100 procent av fosforn och en stor del kväve, vilket gör att man inte behöver använda så mycket konstgödsel. Eventuella läkemedelsrester i toalettavfallet kommer att inaktiveras av bakterier när det sprids på åkrarna.

I många kommuner har man omvandlingsområden där det kommunala avloppsnätet inte är utbyggt. Toalettvattnet hamnar i dessa områden ofta i en sluten tank som töms och det transporteras bort till ett reningsverk. BDT-vattnet går ganska enkelt att rena på plats. Målet borde vara att avloppsvattnet renas på plats och att det renade vattnet återförs för grundvattenbildning, vilket innebär stora kostnadsbesparingar när man inte behöver bygga ut det kommunala avloppsnätet.

Det finns inget som talar för att situationen med minskad nederbörd kommer att upphöra. Vi måste därför rusta oss med att använda vattensnål teknik och ta hand om den nederbörd som faller, speciellt i villakvarter där man kan lagra regnvatten för bevattningsändamål. Med förändrade tekniska lösningar kan vi minska vår vattenanvändning och klara en klimatomställning trots minskad nederbörd.

Roland Ekstrand, vd Svensk Klimatcertifiering AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KrisberedskapMiljöKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev