Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Värna samarbetet med Europas kommuner och regioner

I tider där demokratiska rättigheter har kommit att hotas, utmanas och inskränkas världen över behöver vi värna och utveckla det Europeiska kommun- och regionförbundet. Det är genom samarbete med kommun- och regionförbund över hela Europa som vi både värnar och utvecklar demokratin och självstyrelsen för medborgarnas nytta, skriver SKR:s ordförande Anders Knape apropå förbundets 70-årsjubileum.

Publicerad: 27 januari 2021, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Hans Alm/SKR


Ämnen i artikeln:

EuropaRegionerSKRAnders Knape

Medan nationer talar agerar städerna. Det var huvudbudskapet från delegationen av borgmästare från världens alla hörn till förhandlarna vid FN:s klimattoppmöte 2015. Sedan dess har städer, kommuner och regioner genomfört stora investeringar i digitalisering och utvecklat gröna och hållbara tekniska lösningar till dagens och framtida utmaningar. Det här är ett av många exempel, som visar på kraften i att nationella kommun- och regionförbund går samman bland annat inom ramen för det Europeiska kommun- och regionförbundet (Council of European Municipalities and Regions, CEMR) som fyller 70 år den 28 januari 2021.

Det är ett jubileum som ger kommuner, regioner och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillfälle att begrunda vikten av det europeiska samarbetet då som nu.

CEMR skapades i en tid efter andra världskriget, som präglades av återuppbyggnad av nationer och lokala samhällen samt tilliten till demokratiska institutioner. Som medlem i CEMR har europeiska borgmästare, städer och regioner haft som mål att bygga ett fredligt och demokratiskt Europa. Redan från början har den lokala demokratin och det lokala självstyret varit centrala prioriteringar kopplat till att främja vänskapsortssamarbete för att föra medborgarna närmare varandra bortom de nationella gränserna. Sedan dess har nya prioriteringar och sakområden tillkommit, inte minst att påverka den europeiska politiken och befästa den lokala och regionala platsen på den internationella arenan.

CEMR, med 60 kommun- och regionförbund från 40 europeiska länder, ger svenska kommuner och regioner en unik möjlighet att utveckla strategier och ett brett samarbete med drygt 100 000 kommuner och städer. Europasamarbetet är och har varit av stor vikt för kommuner och regioner i Sverige.

Genom medlemskapet i CEMR kan vi lyfta fram svenska perspektiv på centrala frågor genom EU:s lagstiftningsprocess. Det kan handla om offentlig upphandling, arbetsgivarrollen, klimat och miljö och sammanhållningspolitik.

CEMR har till exempel med en samlad röst kunnat upplysa och påverka de europeiska institutionerna till att få beslutande parter att revidera EU:s krav på energieffektivisering. Direktivet drogs tillbaka och skrevs om i väsentliga delar. Ett annat exempel är CEMR:s jämställdhetsdeklaration, som togs fram på initiativ av SKR. Deklarationen  har bidragit till att kommuner och regioner runt om i Europa arbetar mer organiserat med jämställdhet i hela sin verksamhet och  är ett verktyg för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i verksamheterna.

De principer som grundarna av CEMR bekräftade i januari 1951 gäller fortfarande. ”Borgmästare och valda medlemmar av lokala myndigheter, enade över de nationella gränserna är genom sitt ansvar som förvaltare i direktkontakt med folket och med den dagliga verkligheten, byggare av ett Europa som är fritt, enat och respekterar mångfald.”

I tider där demokratiska rättigheter har kommit att hotas, utmanas och inskränkas världen över behöver vi värna och utveckla CEMR. Det är genom samarbete med kommun- och regionförbund över hela Europa som vi både  värnar och utvecklar demokratin och självstyrelsen för medborgarnas nytta. Det europeiska samarbetet och SKR:s medlemskap i CEMR stärker inte bara svenska kommuners och regioners plats i Europa och globalt utan bidrar även till förståelse för vikten av internationellt samarbete.

Anders Knape, ordförande (M) SKR

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev