torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Värna rätten till en god vård – även vid sena aborter

En del av förslagen i Statens medicinsk-etiska råds (Smer:s) analys av etiska frågor vid sena aborter är värda att pröva medan andra är mer bekymmersamma. Vi måste hålla hårt i principen om allas rätt till en god vård – även för kvinnor som ska genomgå en sen abort, skriver RFSU:s förbundsordförande Hans Linde.

Publicerad: 11 mars 2019, 04:06

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Debatten om vilka lagar och riktlinjer som ska gälla vid sena aborter tog fart igen för en tid sedan.” Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

VårdkvalitetEtiska överväganden vid sena aborterEtik

Redan i utredningen inför att Sverige fick fri abort 1975, argumenterade man för att en lagstiftning skulle skydda kvinnan för enskilda läkares privata moraliska ställningstaganden inför ett beslut om abort. Nuvarande ordning skyddar också enskilda läkare från att behöva ta ett svårt etiskt beslut mitt i en akut situation. RFSU menar att dagens abortlagstiftning, som har ett starkt och brett stöd, fungerar bra.

Debatten om vilka lagar och riktlinjer som ska gälla vid sena aborter tog fart igen för en tid sedan då frågan om livsduglighet hos ett sent aborterat foster aktualiserades. Smer har analyserat etiska aspekter vid sena aborter och i förra veckan släpptes deras rapport. Smer slår fast att ett foster som visar minsta livstecken ska betraktas som ett barn och därmed ska läkaren eller barnmorskan ta ett snabbt beslut om att ge livsuppehållande behandling, trots att ett beslut om abort redan är fattat efter en gedigen prövning.

Fostrets livsduglighet och förutsättningarna för föräldraskap har alltså redan prövats av kvinnan, den enskilda kvinnans läkare såväl som Rättsliga rådet. Dagens ordning fungerar väl och RFSU ser i dag ingen anledning att förändra abortlagstiftningen.

Utöver detta föreslår Smer en rad åtgärder i sin rapport. Somliga är värda att pröva medan somliga är mer bekymmersamma. Smer föreslår till exempel en fast veckogräns för abort vilket skulle kräva en ändring av abortlagstiftningen. RFSU tycker att nuvarande abortlagstiftning fungerar väl och den har också starkt stöd i Sverige.

Ett annat förslag som fått viss uppmärksamhet är möjligheten till feticid. Ett tillämpande av feticid skulle visserligen garantera att inga foster med livstecken föds fram, men vården av kvinnan skulle försämras. Dels på grund av att det inte är en riskfri behandling men också för att inte alla vårdinrättningar kan erbjuda detta. Därmed skulle fler kvinnor resa långt för en sen abort och tillgängligheten minskar.

I den här diskussionen behöver vi ha ett sansat perspektiv och vi måste hålla hårt i principen om allas rätt till en god vård, även för kvinnor som ska genomgå en sen abort. Sena aborter tillhör gruppen sällan förekommande vård och utgör endast 1,38 procent av alla aborter som görs i Sverige. Personer som genomgår en sen abort träder sällan fram och berättar om varför. Det är en liten grupp kvinnor som av olika särskilda skäl vill avsluta en graviditet. Vi har ett stort ansvar att säkerställa deras rättigheter.

Smer:s förslag att enskilda yrkesutövare i en akut situation, ska kunna ompröva ett redan fattat och väl övervägt beslut om en abort, är därför orimlig. RFSU vill uppmana våra beslutsfattare att värna allas rätt till en god och säker vård. Även för kvinnor som som ska genomföra en sen abort.

Hans Linde, förbundsordförande RFSU

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev