Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Varför fortsätter kartritandet?

Även om de nya förslagen från Indelningskommittén är beskedligare anar vi fortsatt oråd, skriver företrädare för näringslivet i Halland, Norrbotten och Jämtland och pekar bland annat ut kommitténs synpunkt om att folkomröstningar är en olämplig metod för att utröna vad befolkningen tycker.

Publicerad: 17 januari 2019, 09:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Dmytro Parkheta/Colourbox


Den statliga indelningskommitténs utredning väcker fortfarande många frågor. Och slutbetänkandet från indelningskommittén övertygar oss inte.

När utredarna under 2016 presenterade sitt förslag om storregioner kände vi oss tvungna att reagera. Vi företagare, som sätter stort värde på närhet till regionpolitiker och länsföreträdare, såg inte vad storregionerna skulle vara bra för.

Vi var inte ensamma om kritiken. Förslaget begravdes tack och lov. Indelningskommittén har därefter återkommit med nya förslag. Dessa håller sig borta från de områden som berör oss direkt. Ändå anar vi oråd. Återigen tycks det som om en reform av statens organisation inte skulle ha något med befolkning, näringsliv eller  lokalsamhällen att göra.

Tydligast framgår detta när indelningskommittén ger sig in i den lagstiftning som ska gälla vid framtida försök att rita om den svenska regionkartan. Dels vill utredarna ge lagstöd för att köra över lokala önskemål utan synnerliga skäl, dels förklarar de folkomröstningar som en olämplig metod för att sondera befolkningens inställning. Det ser ut som om man vill röja ur vägen just de hinder som i våra hemregioner – Halland, Jämtland och Norrbotten – stjälpte regionreformen.

Argumenten för att rita om kartorna för statliga myndigheter efter mönster från sjukvårdsregionerna är svaga och sökta. Och frågan som borde ha stått i förgrunden,  statens lokala förankring, är sorgligt förbigången.

Staten och politiken behöver dra lärdom av de starka reaktionerna på den förra regeringens reformförsök. Varje reform av statens organisation måste börja med de lokala behoven.

En bra kommunikation mellan näringsliv och det offentliga är en tillväxtfaktor i sig. Om staten försöker frikoppla sig från samhället i övrigt bäddar det tvärtom för en negativ utveckling. Vi hoppas att en ny regering skapar förutsättningar för en statlig och regional förvaltning med lokal förankring.

Undertecknare för Hallands näringsliv

Rikard Hanson, styrelseordförande Oscar Hanson VVS

Per Stenström, vd Bertegruppen

Karl-Erik Andersson, koncernchef, Derome

Undertecknare för Norrbottens näringsliv

Kjell Hjelm, vd BD Marknadskonsult

Maud Spencer, vd Svalsons AB

Erland Nilsson, ordförande Råneföretagarna

Kjell Degerman, vd Adviva AB

Undertecknare för Jämtlands näringsliv

Nils Åke Hallström, vd C Hallströms Verkstäder

Bo Hilleberg, styrelseordförande Hilleberg The Tentmaker

Per Nilsson, styrelseordförande Attacus Invest

Bob Persson, styrelseordförande Persson Invest

Rikard Hanson, styrelseordförande Oscar Hanson VVS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev