Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Varför får inte Bengtsfors säga nej till flyktingar?

Bengtsfors är en av de kommuner som tagit emot flest flyktingar sedan 2016. Ändå finns vi inte med på listan över kommuner som får göra undantag från ebo. Det här måste naturligtvis ändras – allra helst bör ebo skrotas, skriver kommunstyrelsens ordförande Stig Bertilsson (M).

Publicerad: 3 mars 2020, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Trycket ökar på mindre kommuner när de stora kommunerna nu får göra undantag från ebo, skriver Stig Bertilsson (M).


Ämnen i artikeln:

Ebo-lagenSegregationNyanländaFlyktingmottagande

Vad händer om det kommer en ny flyktingvåg till Sverige? Ett scenario det finns anledning att fundera över när trycket ökar och EU:s yttre gränser kanske sviktar i Sydeuropa.

Bengtsfors kommun är, enligt en uppgift som jag senast såg i Dagens Samhälle, en av de kommuner i Sverige som tagit emot mest flyktingar/nyanlända sedan 2016. Vi hamnar på nionde plats på en lista för hela landet. Listan toppas av centerstyrda Högsby i Småland. Åtta ligger för övrigt Melleruds kommun.

Att Bengtsfors tagit emot många har även Migrationsverket insett. Myndigheten anvisar inte några vuxna till vår kommun under 2020. Ändå kan det fortsatt komma många nyanlända eftersom de kan söka sig hit på egen hand eller på grund av anhöriginvandring.

Vi i politiken i Bengtsfors har inte varit överens om det relativt stora mottagande som vi hade tidigare. Lokala moderata förslag om ”flyktingstopp” och ”flyktingpaus” avvisades av den tidigare majoriteten så som varande omöjligt.

Ebo-lagen, lagen om eget boende för asylsökande, ger asylsökande möjlighet att bosätta sig var de vill med bibehållen dagsersättning eller bidrag. I 32 ”särskilt utsatta” kommuner tillåter regeringen nu begränsningar från denna regel. Asylsökande som bosätter sig i dessa områden mister rätten till dagersättning.

Trots det stora antalet mottagna i Bengtsfors och trots de kostnader och den segregering som följt av det så har vår kommun inte beviljats undantag från ebo-lagen. Något som naturligtvis borde ske.

Ett annat och bättre alternativ är att ebo-lagen helt enkelt skrotas. Ebo gör ju att vi får en skev fördelning. Undantagen i lagen kom ju till för att bryta segregationen i särskilt utsatta områden. Om de stora kommuner som nu företrädesvis omfattas tillämpar den så att hela kommunen undantas så lär ju trycket öka på andra kommuner. Ingen av de kommuner som omfattas av de nya ebo-reglerna är med på Dagens Samhälles tio-i-topp lista över kommuner som tagit emot flest i relation till befolkning.

Flyktingmottagningen är en statlig angelägenhet och då vore det naturligt att staten ser till att de flyktingar som kommer till Sverige fördelas på ett annat sätt än hittills. Det är inte rimligt att ett relativt litet antal små kommuner bär en börda som rimligen borde fördelas över hela landet. Statsminister Stefan Löfvéns (S) så tydligt uttalade löfte hösten 2015 om att så skulle ske har det inte blivit något av.

Staten har dessutom i praktiken vältrat över stora kostnader för flyktingmottagandet på kommuner. Nu måste staten leva upp till den finansieringsprincip som innebär att när staten vältrar över uppgifter så ska den också stå för kostnaderna.

I Bengtsfors kommun vill vi inte ha mer av parallellsamhällen och otillräckliga resurser för att slussa in nyanlända till egenförsörjning och integrering.

I bygder med stor utflyttning kan de nyanlända bli en tillgång. Men då måste det tills vidare bli stopp på tillförseln, lokalsamhället klarar inte på ett acceptabelt sätt en ännu större uppgift. Det gäller både ifråga om ekonomi och samhällsutveckling i stort.

Stig Bertilsson, (M) kommunstyrelsens ordförande i Bengtsfors

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev