Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdplatserna på Sahlgrenska ska bli fler

I repliker diskuterar läkarna Jan Brun och Olof Lekholm olika förslag på lösningar för att göra Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) till en attraktivare arbetsplats. Jag instämmer med dem båda i att det är oerhört viktigt med nöjda medarbetare och en bra arbetsmiljö, slutreplikerar den tillträdande ordföranden för Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse Henrik Ripa (M).

Publicerad: 4 januari 2019, 15:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

När budgeten och ramarna är satta av politiken, är det verksamheterna själva som ansvarar för prioriteringarna,


Ämnen i artikeln:

VårdplatserSahlgrenska universitetssjukhusetVästra GötalandVårdpersonalArbetsmiljö

Låt mig redan inledningsvis understryka vikten av dialog mellan sjukhusledningen och medarbetarna och även det arbete som sjukhusledningen nu gör bland annat genom att fler vårdplatser öppnas. Det är inte politikens roll att detaljstyra hur sjukvården organiserar sig inom respektive hus, vilka personalgrupper som behövs i vårdproduktionen eller lönesättning.

Däremot har vi som politiker en stor och viktig uppgift i att skapa rimliga förutsättningar för verksamheterna att fullgöra sina uppdrag, framförallt genom de politiskt tilldelade ekonomiska ramarna. När budgeten och ramarna är satta av politiken, är det verksamheterna själva som ansvarar för prioriteringarna.

Som tillträdande ordförande i styrelsen för Sahlgrenska sjukhuset vill jag ändå påminna om de ökade resurserna till sjukvården med 6,5 miljarder kronor som GrönBlå Samverkan tillfört samt konstatera att antalet medarbetare har ökat.

Jag kan dock hålla med om att det krävs såväl nya lösningar som ifrågasättande av hur resurserna allokeras, för trots de stora ramökningarna fortsätter underskotten och andra problem. Politiken bidrar aktivt bland annat genom besluten om omställningen av vården liksom införande av framtidens vårdinformationsmiljö. Men återigen är det verksamheternas ansvar att genomföra och på ett för dem så bra sätt som möjligt.

Givetvis krävs fler åtgärder än bara mer pengar och fler medarbetare för att förbättra situationen inom sjukvården. Bland de åtgärder som vi därtill vidtar parallellt med de ekonomiska förstärkningarna för att stärka sjukvården kan nämnas till exempel uppgiftsväxling så att rätt kompetens används på bästa sätt, att bygga ut den nära vården så att den kan avlasta akutsjukhusen och förbättrade möjligheter till lönekarriär och kontinuitet bland medarbetarna.

Vi har påbörjat arbetet med att göra löner och ersättningar mer konkurrenskraftiga bland annat genom vår satsning på höjd OB-ersättning och utökade satsningar på betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

En stor tidstjuv inom sjukvården är icke ändamålsenliga datasystem, vi kan glädjande nog se fram emot det förestående införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö med nya digitala lösningar.

De statliga utredningarna kring vårdens framtid som presenterats pekar på att vi i Sverige har såväl fler läkare som sjuksköterskor per capita än andra jämförbara länder, men att deras potential inte nyttjas fullt ut.

Även de strukturella problemen inom sjukvården lyfts fram, något som alla partier i Västra Götalandsregionen tagit till sig och därav det gemensamma beslutet om omställningen av vården där fokus ligger på att stärka den nära vården och koncentrera den mer högspecialiserade vården.

Avslutningsvis vill jag återkomma till huvudpunkten i de båda replikerna gällande behovet av fler vårdplatser och vill därför understryka det glädjande i att det pågår ett arbete med att se över och öka vårdplatserna på Sahlgrenskaområdet både på kort och lång sikt.

Jag ser med tillförsikt på att allt det goda arbete som sker på SU kommer att utvecklas än mer genom det engagemang som finns bland både medarbetare och ledning.

Henrik Ripa, ordförande (M) styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev