söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdföretagarna: ”Inför tydligare nationell styrning av vaccinationerna”

I brist på nationell styrning har de 21 regionerna alla genomfört covidvaccineringen på sitt eget sätt. Vi menar att en större enhetlighet och tydligare nationell styrning skulle bidra till ökad effektivitet, skriver Vårdföretagarna.

Publicerad: 3 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vissa regioner har valt att ersätta vårdgivaren med 275 kronor plus material i form av spruta och kanyl, medan den region som har satt den lägsta ersättningen erbjuder 150 kronor, skriver Vårdföretagarnas Antje Dedering Foto: Ola Hedin, Johan Nilsson/TT


Ämnen i artikeln:

Vaccineringen mot covid-19Corona i vårdenVårdföretagarnaVaccinationer

För att snabbt kunna vaccinera svenska folket krävs flexibla vårdorganisationer. De privata vårdgivarna tog ett stort ansvar för massvaccineringen under 2021, och står nu redo att bidra även med tredje dosen. 

Nästan hälften av alla vaccindoser mot covid-19 i Sverige har givits av privata vårdgivare. Det visar en kartläggning som Grant Thornton har genomfört på uppdrag av Vårdföretagarna. Eftersom de privata vårdgivarna har verksamheter i flera olika regioner har vi möjlighet att dra viktiga nationella lärdomar för ökad effektivitet vid kommande vaccinationer.

Det finns stora skillnader mellan hur snabbt regionerna kom igång med att upphandla vaccinationer från privata vårdgivare för att avlasta vårdcentralerna. Grant Thorntons undersökning visar att trots att de privata vårdgivarna stod redo dröjde flera regioner med samarbetet. Till viss del beror det på de faktiska förutsättningar regionerna hade, med brist på vaccin och ojämna leveransprognoser. Detta försvårade regionernas planering — vilket ledde till att vårdgivarna hade kort tid på sig att ställa om sina verksamheter för vaccineringen. 

Men det handlar också om regionernas egen planering, vissa klarade det bättre än andra. Ett bra exempel är Region Uppsala som var tidigt ute och valde att upphandla vaccinationer. Regionen tog huvudansvaret för administration, information och kallelser. En tydlig rollfördelning och centralisering av administrationen ökade kapaciteten hos vårdgivarna.

LÄS MER: Regionerna får nya miljarder till vård och vaccin 

Staten ersätter regionerna med 275 kronor per vaccination. Hur regionerna sedan väljer att hantera den enhetliga ersättningen i nästa led varierar dock kraftigt över landet. Vår kartläggning visar att vissa regioner har valt att ersätta vårdgivaren med 275 kronor plus material i form av spruta och kanyl, medan den region som har satt den lägsta ersättningen erbjuder 150 kronor per vaccination, och dessutom låter vårdgivaren stå för förbrukningsmaterialet.

Det förefaller tveksamt om det var statens intention att regionerna, utifrån en enhetlig statlig ersättning, skulle kunna välja hur mycket av ersättningen man skulle behålla på regionens konto. Skillnaderna i finansiering är ett tydligt exempel på de varierande förutsättningarna för effektiv vaccination runtom i Sverige. Också själva vaccinationsförfarandet har sett olika ut. I brist på nationell styrning har de 21 regionerna alla gjort på sitt eget sätt. Vårdföretagarna menar att en ökad enhetlighet genom tydligare nationell styrning skulle bidra till en ökad effektivitet i vaccinationerna.

LÄS MER: Så lyckas regionen med tredje dosen: ”Primärvården är basen” 

Den ansträngda primärvården förväntas nu bära ett större ansvar för vaccinationerna än man gjort tidigare. Samtidigt har regeringen varit tydlig med sitt önskemål att vaccinationerna ska genomföras skyndsamt. Primärvården står redan nu inför det etiska dilemmat: Ska man prioritera en ökad vaccinationstakt på bekostnad av vård för vanliga patienter? Vårdcentralerna kommer inte ha kapacitet att göra allt. Antingen kommer vi få en lägre takt än önskat för tredje dosen samt vaccination av de som ännu inte tagit de två första doserna — eller så kommer patienter med stora vårdbehov få vänta.

I dag väntar 640 000 personer på en vårdinsats i Sverige, nära 200 000 har väntat längre än den stipulerade vårdgarantin. Därför är det av stor vikt att planera kommande vaccinationer på ett sådant sätt att de inte påverkar den övriga vården negativt och ökar vårdskulden ytterligare.

Från Vårdföretagarnas sida vill vi därför uppmana regionerna att i dialog med de privata vårdgivarna se över planeringen. Hela sjukvårdssystemet måste nyttjas optimalt om vi ska kunna ge människor både vård och vaccin. De samlade erfarenheterna från de privata vaccinatörerna i alla regioner måste tas tillvara, oavsett vem som sedan kommer att göra jobbet.

Antje Dedering
Förbundsdirektör i Vårdföretagarna

Johan Lahne
Näringspolitisk expert i Vårdföretagarna

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev