Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdföretagarna: Angrip vårdköerna, inte privata sjukvårdsförsäkringar

Publicerad: 4 mars 2022, 04:30

Om regeringens förslag att begränsa privata sjukvårdsförsäkringar skulle bli verklighet riskerar det att försämra vården för alla, skriver förbundsdirektör Antje Dedering och den näringspolitiska experten Natasa Ristic Davidson vid Vårdföretagarna.

Den stora utmaningen för svensk sjukvård är att få ner vårdköerna. Ändå väljer regeringen att lägga fokus på de privata sjukvårdsförsäkringarna. Det är en felprioritering, skriver Vårdföretagarna.


Ämnen i artikeln:

VårdföretagarnaVårdköer

Från politiskt håll borde all kraft läggas på att lösa denna stora sjukvårdsutmaning. Men regeringen väljer i stället att ännu en gång lägga fokus och resurser på en fråga som endast rör en (1) procent av Sveriges sjukvårdskostnader, de privata sjukvårdsförsäkringarna. 

Debatten om sjukvårdsförsäkringar är inte ny men den präglas fortfarande av känslor mer än fakta. Idag har nästan 700 000 svenskar en sjukvårdsförsäkring. Oftast genom sitt fackförbund eller sin arbetsgivare. Det betyder i praktiken att företag satsar pengar på sina medarbetares välbefinnande, extra pengar, som bidrar till att finansiera den totala sjukvård som behöver utföras i Sverige. Och det betyder att medarbetare kan komma tillbaka i jobb efter en skada eller sjukdom. Det är något positivt.

I augusti 2020 tillsatte regeringen en statlig utredning om privata sjukvårdsförsäkringar för att återigen undersöka om det fanns en risk för undanträngning och föreslå en lagändring som begränsar den försäkringsfinansierade vården. Utredningen fann inget stöd för att försäkringspatienter tränger undan andra patienter. Utredningen fann heller inget stöd för att regionerna upplever problem i sina avtalsrelationer med privata vårdgivare – tvärtom tycks regionerna vara nöjda med dem. Men regeringen nöjde sig inte med dessa svar och vill nu att en utredning innan valet lämnar förslag på hur privata sjukvårdsförsäkringar ska begränsas ännu mer.

För regeringen borde den viktigaste uppgiften vara att se till att den skattefinansierade vården fungerar väl. Just nu brottas sjukvården med stora utmaningar i form av långa vårdköer och personal som efter att ha kämpat sig igenom en coronapandemi har ett behov av stabilitet och återhämning. Att då fokusera på sjukvårdsförsäkringar, som står för mindre än en procent av den totala kostnaden för vården är en märklig politisk prioritering. Det leder också till ett olyckligt fokus i den viktiga sjukvårdsdebatten under valrörelsen. Sjukvården och patienterna förtjänar en verklig debatt om den stora sjukvårdspolitiska utmaningen, de långa vårdköerna.

Om regeringens förslag att begränsa privata sjukvårdsförsäkringar skulle bli verklighet riskerar det att försämra vården för alla. Det blir mindre pengar till sjukvård, fler kommer att behöva söka offentligt finansierad vård med konsekvensen att ännu färre kommer att kunna få vård i tid. För en redan hårt ansträngd sjukvård med långa köer och utarbetad personal skulle situationen förvärras ytterligare.

Det finns betydande risker för att vi också får en tudelad vård. Den vård som i dag ges av vårdgivare som erbjuder sina tjänster till både regioner och försäkringsgivare är likvärdig och håller samma kvalitet. Det ger både regioner och försäkringsbolag en trygghet i lika behandling. Försäkringsfinansierad vård som måste ske i helt separerade verksamheter vore betydligt sämre för jämlikheten i sjukvården.

Över 600 000 patienter väntar i dag på vård – mer än 200 000 personer har väntat längre än den lagstadgade vårdgarantin. Bakom varje siffra döljer sig en människa med smärta och oro. Vårdföretagarna anser att detta är den riktigt viktiga sjukvårdsfrågan och den borde ha högsta prioritet även hos regeringen. Det gäller att ha fokus på de åtgärder som gör skillnad – vi behöver mer vård, inte mindre.

Antje Dedering
Förbundsdirektör Vårdföretagarna

Natasa Ristic Davidson
Näringspolitisk expert sjukvård Vårdföretagarna

Ämnen i artikeln:

VårdföretagarnaVårdköer

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev