lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vårdens chefer borde vara läkare”

Svårt att rekrytera vårdpersonal? De som har en läkare som verksamhetschef överväger mer sällan att söka nytt jobb, tipsar Sofia Rydgren Stale och Tina Crafoord, Läkarförbundet.

Publicerad: 4 april 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund, och Tina Crafoord, ordförande för Läkarförbundets chefsförening. Foto: Stina Stjernkvist/TT (Tina Crafoord)


Ämnen i artikeln:

LäkarförbundetLäkareChefskapLedare

Chefer som är läkare bidrar till bättre vård och bättre arbetsmiljö. Det visar flera undersökningar bland både läkare och patienter. Trots det minskar andelen läkare som är chefer. Framför allt blir färre läkare verksamhetschefer, visar statistik från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. 

Läkarförbundets senaste undersökning bland läkare i primärvården visar att verksamheter vars chef är läkare får bättre betyg, oavsett vilka parametrar vi tittar på. Verksamhetschefens utbildningsbakgrund har betydelse för hur nöjda läkarna är med ledarskapet, hur de upplever sin arbetsmiljö och inte minst patientsäkerheten. 

LÄS MER: Nya strategierna som ska rädda välfärden – ”Finns inte tillräckligt många att anställa” 

Patientsäker vård är prioritet ett för patienter, läkare och vårdgivare. Inom verksamheter som har en läkare som chef upplever medarbetarna väsentligt bättre förutsättningar att ge en patientsäker vård. Bland läkare med en läkare som chef skulle också en långt högre andel rekommendera sin vårdcentral till en sjuk anhörig. SKR:s nationella patientenkät har visat samma mönster bland patienterna.

Hållbar arbetsmiljö är en faktor som i hög grad påverkas av ledarskapet. De som har en läkare som verksamhetschef är nöjdare med de psykosociala arbetsförhållandena och överväger mer sällan att söka nytt jobb. Det här behöver regioner som har svårt att rekrytera personal ta till sig. 

Förändringsförmåga hos chefer varierar också stort. Chefer som är läkare anses i högre utsträckning ha förmåga att genomföra förändringar i verksamheten. De upplevs också i högre grad vara öppna för medarbetarnas synpunkter. Det här är viktigt för att vården ska leva upp till nya krav och förväntningar i samhället. Medicin är ett område där mycket händer på kort tid.

Allt detta är helt i linje med tidigare studier som visar att läkarchefer bidrar till bättre vårdkvalitet, resurshantering, samhällsansvar, personaltillfredsställelse, tillämpning av it och förändringsbenägenhet på sjukhus.

Trots detta minskar andelen som har en läkare som chef. Endast 28 procent av de svarande arbetar på en vårdcentral där verksamhetschefen är läkare. Det är en minskning från 2015, då 36 procent arbetade på en vårdcentral där verksamhetschefen var läkare. Sämst är det för läkare på offentliga vårdcentraler där 18 procent har en chef som är läkare. På privatägda vårdcentraler är andelen 46 procent.

För att underlätta för läkare att bli chefer har vi tagit fram en modell för ledarskaps-ST som regioner kan använda. Men det handlar inte bara om att stötta läkarna att kunna åta sig chefsuppdrag utan även om bättre förutsättningar att ta ansvar.

I dag är det endast en femtedel av läkarna som kan tänka sig en tjänst som verksamhetschef på en vårdcentral. En bidragande orsak är att chefsuppdragen inte är attraktiva för läkare. Möjligheterna att kombinera chefskapet med kliniskt arbete för att upprätthålla specialistkompetens är för dåliga, samtidigt som mandatet att göra förändringar är mycket begränsat. Till detta tillkommer en hög administrativ börda. Förutsättningarna behöver förbättras!

Vi vill se:

• att hög medicinsk kompetens hos chefer värderas högre

• att förutsättningarna att utöva ett gott ledarskap förbättras

• att fler regioner anordnar ledarskaps-ST

Regionerna behöver lyssna till Coronakommissionens och Nationella vårdkompetensrådets slutsatser om att ledare i vården som vågade fatta egna beslut var en framgångsfaktor under pandemin. Hög medicinsk kompetens hos chefer är något som behövs för att våga ta initiativ i vården och det borde premieras. Inte bara för medarbetarnas skull, utan framför allt för patienternas. 

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbund

Tina Crafoord
Ordförande Läkarförbundets chefsförening

 

Läs replik:

”Chefen ska vara specialist på att leda” 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev