Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Värdelösa värdegrunder? Mja, det beror på.

Det finns inte någon korrelation mellan goda resultat och huruvida ett företag har definierat värderingar. Däremot har höga nivåer av upplevd integritet mellan vad företaget säger och gör positiv inverkan på arbetet.

Publicerad: 14 november 2019, 09:14

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Värderingar eller principer hjälper ingenting om de bara är floskler, skriver debattören.


Dagens Samhälle har i flera artiklar ifrågasatt huruvida de värdegrundsarbeten, som många organisationer lägger stora resurser på, har något egentligt värde. Som medgrundare till ett företag som stödjer ledare i arbete med kulturfrågor instämmer jag i mycket av kritiken.

Däremot anser jag att den allvarligaste konsekvensen inte är bortkastad tid och pengar, utan att den flyktiga inspirationsboost som ineffektiva värdegrundsarbeten i bästa fall ger, leder till att den djupa inre förändring som behövs uteblir. Man står därför kvar med låg nivå av tillit, mycket internpolitik och hög personalomsättning i den verksamhet som är så viktig för samhället.

Senaste åren har vi sett åtskilliga skandaler som berott på att ledare och medarbetare har börjat värdera fel saker och accepterat eller premierat destruktiva beteenden. Detta har lett till en kultur som varit i tvär konflikt med de värderingar ledningen kommunicerat utåt. Tyvärr har man, när situationen blivit offentlig, sällan varit beredd att erkänna och ta ansvar utan istället ägnat sig åt PR-spinn och skyllt på enskilda individers dåliga omdöme.

Om en organisation ska kunna vara en sund arbetsplats och ha en positiv påverkan, måste ledningen (inte minst den politiska), ta ansvar för kulturens tillstånd. Vi behöver inse att alla organisationer är värderingsstyrda, frågan är vilka värderingar som styr. Uttalade värderingar eller principer kan här vara en viktig hjälp – som en kompass som ger stöd till att sätta rätt kurs. Men de hjälper ingenting om de bara är floskler eller om ledningen inte vakar över att rätta motiv, drivkrafter och värderingar får forma kulturen – dess faktiska inre styrsystem.

En forskningsstudie av 1000 företag visade att det inte finns någon korrelation mellan goda resultat och huruvida ett företag har definierat värderingar. Däremot har höga nivåer av upplevd integritet mellan vad företaget säger att det värderar och hur det upplevs av medarbetare, en klart positiv korrelation med högre produktivitet, lönsamhet och attraktivitet för potentiella arbetssökande. För att arbeten med kultur- och värdegrund ska bli värdefulla vill jag lyfta fyra viktiga förutsättningar:

■ Lyssna in ofiltrerad feedback från medarbetare, för att utgå ifrån en verklig bild av kulturens faktiska tillstånd i allt arbete med kultur- och värdegrund. (Se forskning om varför arbete med kultur misslyckas.
■ Skippa de ofta otydliga värdeorden och identifiera principer som inte skyggar för spänningen mellan två eventuellt motstridiga värden men tydliggör vad som är viktigast. (Exempel: Agile Manifesto – “Individuals and Interactions Over Processes and Tools”.)
■ Säkerställ att samma värderingar genomsyrar; a) Det som sägs internt i fikarum och ledningsmöten. b) Hur verksamheten utförs, prioriteringar som görs, inte minst i rekryteringar, budgetarbete etc. c) Det som kommuniceras externt. Här blir politikernas roll extra viktig eftersom de ofta styr både medel och mål.
■ Var ödmjuk inför att alla, inklusive du själv som ledare, är mottagliga för korrumperade motiv. Var därför villig att erkänna och ta ansvar för när organisationens agenda eller prioriteringar börjar gå i konflikt med det ni säger att er organisation ska stå för.

Vi behöver offentliga organisationer, som bygger en sund kultur, som kan ge kraft i uppdraget. Min förhoppning är att den pågående debatten kan innebära ett uppvaknande i rätt riktning både för oss konsulter och för chefer och politiker.

Tobias Sturesson, medgrundare och konsult, Heart Management

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev