Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vårdbehoven ska styra vården – på nätet och på vårdcentralen

Stockholmarna behöver fler vårdcentraler och husläkare. Patienterna behöver ökad tillgänglighet till vården, både digitalt och fysiskt. Därför välkomnar vi etableringar av nya vårdcentraler – från alla olika slags aktörer, replikerar politikerna i Region Stockholm Anna Starbrink (L), Daniel Forslund (L) och Tobias Nässén (M).

Publicerad: 20 oktober 2020, 06:59

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi är övertygade om att patienter med större vårdbehov kan dra minst lika stor nytta som andra av digitalt tillgänglig vård,” skriver Anna Starbrink (L), Daniel Forslund (L) och Tobias Nässén (M).

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

NätläkareE-hälsaPrimärvårdVårdvalRegion Stockholm

Vi arbetar inte för att främja någon specifik vårdgivare och definitivt inte nätläkare i största allmänhet. Alla vårdgivare ska verka under samma villkor. Precis som Distriktsläkarföreningen är vi måna om att resurserna till patienterna ska styras efter vårdbehov. Vi är dessutom övertygade om att patienter med större vårdbehov kan dra minst lika stor nytta som andra av digitalt tillgänglig vård – eller digifysisk vård, där du kan träffa din läkare både via video eller chatt, eller på plats på vårdcentralen.

Vårdens resurser ska styras efter behov. Huvudprincipen för vårt ersättningssystem är att patienter som har större risk för sjuklighet också får större resurser. Patientens frihet att välja sin vårdcentral styr var resurserna hamnar men hur mycket pengar vårdcentralen får för varje patient styrs av patientens ålder samt vårdbehov utifrån två evidensbaserade beräkningsgrunder, CNI (Care Need Index) och ACG (Adjusted Clinical Groups). Detta ersättningssystem ses över. Inför nästa år planeras de största förändringarna sedan vårdvalet infördes i primärvården, för att ge en stabilare grund för vårdcentralerna och förstärka kopplingen mellan vårdbehov och resurser.

Digital vård ska också styras efter vårdbehov. Specifikt för den digifysiska vården arbetar hälso- och sjukvårdsförvaltningen på vårt uppdrag för att utveckla nya ersättningssystem som belönar en mer preventiv vård för patienter med kronisk sjukdom. De som har tätast kontakt med vården kan dra mycket stor nytta av den nya digifysiska vårdmodellen när man kontinuerligt kan få stöd och vård i sin egen vardag. Aktuella exempel gäller till exempel diabetesvården, Överviktscentrum, reumatologi eller allra mest aktuellt Södertälje sjukhus distansvård för covid-patienter i hemmet.

Inte bara ”friska” patienter använder digital vård. Den som har svårt att ta sig till vården eller tillhör en riskgrupp och därför bör minimera smittorisken gynnas förstås av distanskontakter med vården. Under corona-året 2020 har vi sett en enorm ökning av digitala vårdkontakter, och allra störst hos äldre.

Alltfler vårdgivare erbjuder digitala vårdkontakter. Såväl regionens egna vårdcentraler och sjukhus som privata vårdgivare erbjuder digifysiska vårdkontakter, till exempel i regionens Alltid Öppet, CapioGo eller Praktikertjänst24.

Avarter och kryphål ska stoppas. Precis som andra upprörs vi över hur digitala vårdbesök hos nätläkare med ”utomlänstaxa” fungerar. Det är absurt att en läkare i Stockholm kan chatta eller ha ett videosamtal med en patient i Stockholm – men fakturan går via Sörmland, till en avsevärt högre kostnad för vården och skattebetalarna, utan kontinuitet för patienten, och utan att vi i regionerna har möjlighet till kvalitetskontroll eller uppföljning. Fördelen när tidigare helt digitala vårdgivare som Kry etablerar riktiga vårdcentraler är att kostnaden för utomlänsvård sjunker – men såväl Sveriges Kommuner och Regioner som regeringen måste ta ansvar för att täppa igen det dyra kryphålet.

Nu har det på kort tid skett ovanligt stora rörelser bland patienter. Vi förstår att det väcker oro. En del har bytt vårdcentral. Andra har för första gången valt att lista sig på en vårdcentral. Åter andra har bytt tillbaka till sin gamla vårdcentral. Av Stockholmsregionens 2,3 miljoner invånare har dock fortfarande cirka 10 procent ännu inte valt någon mottagning, och vi blir tiotusentals nya stockholmare varje år. Den långsiktiga utvecklingen måste hänga ihop med det ökade vårdbehovet, flera vårdgivares fortsatta utveckling av digifysisk vård, och våra förändringar av ersättningssystemet.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L)

Daniel Forslund, ordförande (L) innovations- och utvecklingsutskottet

Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev