Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Vård. Om SKR får mindre makt förbättras styrningen

Avtal och överenskommelser mellan regeringen och SKR utgör ingen garanti för att det man beslutat genomförs, skriver Läkarförbundets Sofia Rydgren Stale.

Publicerad: 3 mars 2022, 05:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale

Foto: Läkarförbundet


Ämnen i artikeln:

Corona i vårdenSKRMyndigheterLäkarförbundet

Det har länge varit uppenbart att vården behöver en bättre styrning. Vårdplatsbrist, kompetensförsörjning och arbetet med digitalisering är bara några exempel på områden där regionerna inte lyckas lösa problemen på egen hand. 

Vår förhoppning är att vi nu är på väg mot ett systemskifte. Den senaste riktade insatsen från regeringen, för uppdämda vårdbehov, ska nämligen gå genom statens egen myndighet, Socialstyrelsen. Tidigare har liknande stöd ofta gått genom SKR. Detta har varit mycket problematiskt eftersom SKR är kommunernas och regionernas intresseorganisation och de fackliga organisationernas motpart. Deras uppdrag är att bevaka sina medlemmars intressen, inte att styra eller förändra dem. Trots det har regeringar under många år behandlat SKR nästan som en myndighet. 

Utöver att förändringar uteblivit har det även inneburit avsaknad av transparens, insyn och möjlighet att utkräva ansvar. Som intresseorganisation lyder SKR inte under offentlighetsprincipen. Hur pengarna fördelats, och om de gått till rätt syften, är inget vi i efterhand kan kontrollera och än mindre klaga på. Bara SKR:s egna medlemmar, det vill säga kommuner och regioner, kan utkräva ansvar. Allmänheten och media måste även de ges möjlighet till granskning och ansvarsutkrävande.

Enligt den svenska förvaltningsmodellen är det regeringen som ska styra Sverige. Trots det har regeringar under många år skyllt problemen i vården på regionerna. Det är dags att regeringen tar sitt ansvar. Till hjälp har den lagar, skatter och sina myndigheter. Dessutom kan statsbidragen både riktas tydligt mot behoven och göras prestationsbaserade för att säkerställa leverans.

Statliga myndigheter, som Socialstyrelsen, har mandat att fatta beslut som påverkar vården. Genom sina föreskrifter kan de ställa krav på allt från kompetens till avgifter i vården. Regeringen skulle också kunna använda sig av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) i högre utsträckning än i dag, för att säkerställa att regionerna följer lagar och förordningar, som exempelvis vårdgarantin. För få vårdplatser och en ohållbar arbetsmiljö samtidigt som regionerna gör stora överskott imponerar inte.

SKR har inte mandat att genomföra förändringar i vården. De har inte rätt att utöva tillsyn över regionerna. Avtal och överenskommelser mellan regeringen och SKR utgör ingen garanti för att det man beslutat genomförs. Detta visade sig inte minst under pandemin, då SKR fick en orimligt tung roll.

Det är bra att regeringen nu tagit ett steg för en bättre styrning av vården, med mer transparens och möjlighet till ansvarsutkrävande. Läkarförbundet hoppas att detta är ett första steg mot en bättre styrning av vården. 

Sofia Rydgren Stale
Ordförande Sveriges läkarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev