måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Varannan kommun utan etiska riktlinjer för investeringar”

Svenska kommuners investeringar ska bidra till en mer rättvis och hållbar värld - men vår undersökning visar att så inte är fallet. Nu efterlyser vi ett större engagemang från lokala politiker, skriver Emmaus Stockholm.

Publicerad: 10 februari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kan tyckas långt mellan vindkraftverk i Västsahara och en svensk kommun, men kommuner investerar i dag i företag som bygger dessa på ockuperad mark vilket är ett brott mot västsahariernas mänskliga rättigheter, skriver Gabi Björsson i rapporten från Emmaus Stockholm.

Foto: Privat och Saharawi Campaign Against The Plunder


Ämnen i artikeln:

EtikInvesteringarKlimatarbetetMänskliga rättigheter

Svenska kommuner behöver lägga större vikt vid etiska riktlinjer för finansiella investeringar. För att prioritera hållbarhet och mänskliga rättigheter behövs mer politiskt stöd, annars riskerar skattebetalares pengar att placeras i företag med negativ inverkan på människor och miljö. Det visar en rapport från oss på organisationen Emmaus Stockholm. 

Rapporten ”Svenska kommuner och hållbara val - hur kan kommuners investeringar bidra till en mer rättvis och hållbar värld?” visar att hälften av Sveriges kommuner saknar etiska riktlinjer för finansiella investeringar. Rapporten bygger främst på enkätsvar från 103 kommuner gällande deras riktlinjer för investeringar. 

Av de kommuner som har investeringsverksamhet i form av placering av kapital anlitar en stor andel externa kapitalförvaltare. De flesta förvaltare visar ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor men kommunerna kan och bör inte överlåta sitt ansvar på dem. Kommuner har ett lagstadgat ansvar att ha god ekonomisk hushållning och förvalta skattebetalarnas pengar på det sätt som är bäst för deras invånare.

Ungefär hälften av kommunerna uppger att de har etiska riktlinjer för investeringar, men endast en av tio har riktlinjer som inkluderar mål eller motsvarande som kapitalförvaltaren har skyldighet att följa. Det är alldeles för få och kan leda till att skattebetalare utan sin vetenskap stödjer företag som skadar såväl människor som miljö. Det finns även risk för otydlighet mellan kommunerna och kapitalförvaltarna. Det blir svårare för förvaltarna att ge en tydlig rapportering, och svårt för kommunerna att kräva en. När det gäller finansiell risk och avkastningskrav finns ofta tydliga krav på utförande och återrapportering samt en tydlig ansvarsfördelning – detsamma bör gälla även för de etiska kraven.

Flera tjänstemän efterfrågar större intresse från lokala politiker. När vi talat med tjänstemän inom kommunen finner vi ofta en medvetenhet och en vilja att göra rätt, nu krävs att också  politikerna prioriterar frågan. Även de mest ambitiösa tjänstemännen kan inte driva frågan framåt utan stöd från politiken. 

Kommuner som investerar invånarnas pengar har ett ansvar att göra det på ett etiskt sätt och med respekt för mänskliga rättigheter och klimatet. Det kommunala självstyret i Sverige ger dem en stark position och möjlighet att påverka. Vi vill att svenska kommuners investeringar ska bidra till en mer rättvis och hållbar värld. Inte tvärtom. 

För att det ska ske behöver lokala politiker visa större engagemang och säkerställa att riktlinjer och rutiner för efterlevnad formuleras. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) behöver se över kommunernas behov av stöd och säkerställa att kompetens finns och ta fram förslag på miniminivå för riktlinjer. Slutligen uppmanar vi kommuner att: 

Säkerställa att det finns rutiner för efterlevnad av de etiska riktlinjerna.

Begära årliga rapporter från externa kapitalförvaltare om kommunens innehav utifrån ett etiskt perspektiv. 

Säkerställa att kompetens inom etiska investeringar finns inom kommunens verksamhet

Gabi Björsson
Ordförande för Emmaus Stockholm 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev