fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Våra storstäder behöver fler träd”

Trots att de flesta partier säger att det behövs fler träd som koldioxidinfångare så minskar trädbeståndet i Stockholm, skriver Anders Tranberg, Stockholms Naturskyddsförening.

Publicerad: 23 september 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Tranberg, ordförande för Stockholms Naturskyddsförening.


Ämnen i artikeln:

StorstäderKlimatarbetetStockholm

Klimatfrågan kom bara att handla om kärnkraft och de höga elpriserna under valrörelsen. 

Enligt både FN:s klimatpanel och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, är det uppenbart att städers trädbestånd har en oerhört viktig roll i klimatarbetet. 

LÄS MER: Hela listan: Så ligger din kommun till med Agenda 2030 – faktorerna som avgör om ni lyckas 

De flesta partier säger att trädens roll i våra städer är viktig och att det behövs fler träd som koldioxidinfångare. Ändå visar en kartläggning vi gjort att Stockholms stads ambitioner inte leder till konkreta insatser och att trädbeståndet minskar, snarare än ökar. Nu krävs handling i våra storstäder. Det tar 70 år för ett lövträd att växa sig stort, men det tar 60 sekunder att såga ner det.

FN-rapporter fastslår att naturbaserade åtgärder som att bevara städers trädbestånd är de mest effektiva för att möta och hantera klimatförändringarna. Att öka arealen grönska är också högst aktuellt och närvarande i EU:s strategi för biologisk mångfald. 

SLU och projektet i-Tree Sverige visar att Stockholms trädbestånd gör stor klimatnytta med sina kolsänkor som varje år lagrar över 9 300 ton kol, med upptag av 34 000 ton koldioxid. Det motsvarar det årliga koldioxidutsläppet från 22 800 bilar! 

Träden bidrar även till en rik biologisk mångfald i städer, förhindrar översvämningar, minskar luftföroreningar och buller, samt sänker temperaturen. Inte minst är träden hälsofrämjande för stadens invånare. 

Vi har frågat ansvariga tjänstemän i Stockholms stad om trädens roll i stadens klimat- och miljöarbete. Trots att träden har en central roll i flertalet av stadens klimatmål och handlingsplaner, visar det sig att det är långt mellan ord och handling. Vi välkomnar kommunens kommande Trädmål, som bland annat innebär att varje träd som fälls ska ersättas med två nya, men mycket mer behöver göras. Trädmålen gäller till exempel bara gatuträd och ersättningsträden kan hamna på en helt annan plats.                       

Våra uppmaningar är:

1. Öka stadens trädbestånd väsentligt. Krontäckningsgraden måste öka och städer som Stockholm måste sätta upp mål som motsvarar ambitionerna i stadens klimat- och miljömål. Detta är särskilt viktigt efter Almsjukan som härjade i Stockholm under 2021 och som ledde till att hittills 540 träd har behövt fällas.

2. Ge högsta prioritet åt att värna det befintliga trädbeståndet. Vår kartläggning visar att förebyggande vård är billigare än att fälla och plantera nya träd. Satsningar på skötselrelaterade åtgärder för att ge befintliga träd längre livslängd behövs. 

3. Motiven för trädfällning måste granskas och omprövas. Trädens klimatnytta måste väga tyngre än i dag när ett träd är på väg att avverkas. Vi märker att träd ofta fälls utan tillräcklig utredning. Fatta inte oåterkalleliga beslut lättvindigt! 

4. Beakta de ekonomiska vinsterna med att bevara träden. Träden kan prissättas utifrån sina olika nyttor. SLU beräknar att Stockholms träd har ett globalt värde på 1098 miljoner kronor för kolinlagring. Kostnaden för att kompensera för fällda träd måste också tas med. 

5. Inrätta en instans med övergripande ansvar för att stärka och utveckla trädbeståndet. Olika förvaltningar delar i dag på ansvaret för träden. En instans med övergripande ansvar för stadens trädbestånd bör få uppdraget att bevaka och säkra kronvolymens utveckling, samt ge tillstånd för trädfällning och säkra kompensation.

6. Inför uppföljning och kontroll över stadens totala trädbestånd. Tyvärr har vi upptäckt att många träd fälls obemärkt då den statistik som redovisas (runt 300 träd per år) endast omfattar fällning av gatuträd. Uppföljning av hur många träd som fälls samt hur många nyplanterade träd som överlever bör göras av alla förvaltningar med ansvar för trädbeståndet. 

Stockholms stad behöver även i handling värna trädens roll i staden. Vi måste ta hand om de träd vi har och plantera många nya för framtiden. Det blir en uppgift för det nya styret i staden, för att gynna klimatarbetet framåt!

Anders Tranberg
Ordförande, Stockholms Naturskyddsförening

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev