måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vänsterpartiet ett verkligt hot mot äganderätten”

De långtgående inskränkningar av äganderätten som Nooshi Dadgostar (V) presenterat i sin utredning för ett snabbare bostadsbyggande visar att rätten att äga och bruka mark är hotad. Förslaget att kommuner ska ges möjlighet att överta mark från markägare är ett hot som vi moderater tar på största allvar.

Publicerad: 23 januari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det här är en inskränkning som är helt oacceptabel i en liberal demokrati, skriver M-debattörerna om Nooshi Dadgostars utredning. Foto: Jessica Segerberg / Colourbox


Ett fritt och demokratiskt samhälle bygger på att äganderätten är skyddad. Rätten att äga mark, egendom och frukten av ditt arbete är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan även en förutsättning för en fungerande marknadsekonomi. Själva definitionen av ett fritt samhälle är att människor kan äga mark och egendom. Därför behövs skyddsmekanismer som hindrar det offentliga från att beslagta det du äger.

Äganderätten är skyddad i den svenska grundlagen. Men ändå utökas inskränkningarna av denna grundläggande rättighet för närvarande i en oroväckande takt. I höstas skickade övergångsregeringen ut utredningen Ett snabbare bostadsbyggande (SOU 2018:67), med Nooshi Dadgostar (V) som ansvarig utredare, på remiss. I utredningen finns förslag som direkt inskränker och upphäver äganderätten. Uppdraget i utredningen omfattade att kartlägga och analysera de verktyg kommunerna har för att få fram byggrätter för bostadsbyggande.

Ett av de mest uppseendeväckande förslagen i utredningen är att kommuner ska ges möjlighet att överta mark från markägare. Detta helt utan att betala ersättning till markägaren. Förslaget är en mycket långtgående inskränkning av äganderätten. En inskränkning som är helt oacceptabel i en liberal demokrati.

Bostadskrisen är visserligen ett allvarligt samhällsproblem. Mycket behöver göras för en bättre bostadsförsörjning och för att underlätta nybyggnation i Sverige. Snäva bullerregler och ett alltför långtgående strandskydd är några exempel på vad som i dag hindrar nybyggnation. Det är den här typen av regleringar som förhindrar byggnation och smartare samhällsplanering. Inte äganderätten.

Under den senaste mandatperioden (2014-2018) ifrågasatte utredaren för skogsutredningen i ett uttalande om det överhuvudtaget ska vara tillåtet att äga skog privat. Vilket påhejades av ledande miljöpartistiska företrädare. En ny rapport från ESO, Skydda lagom, föreslår att skogsägare i praktiken ska betala för att bli av med delar av sin skog för att öka andelen skyddad skog. Dagens rättsosäkra tillämpningar av artskyddsförordningen är ett ytterligare hot mot äganderätten.

Det finns i dag goda skäl för att se över lagstiftningen på bred front för att stärka äganderätten. Moderaterna vill se en äganderättsutredning som har till syfte att genomgripande analysera hur äganderätten i Sverige kan värnas och stärkas. Ytterst är det en fråga om att skydda den liberala demokratin.

Ambitionen med de långtgående inskränkningar av äganderätten som Dadgostar har presenterat i sin utredning visar att rätten att äga och bruka mark i Sverige är hotad. Ett hot som vi moderater tar på största allvar.  Vi kommer alltid att göra vårt yttersta för att skydda den fundamentala rättighet som äganderätten utgör.

Mats Green, bostadspolitisk talesperson (M)

Marta Obminska, vice ordförande i konstitutionsutskottet (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev