Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Vänd på trafikhierarkin så att fler kan resa hållbart”

Vi välkomnar regeringens förslag om ändrad förmånsbeskattning av cyklar men mer behöver göras. Låt reglerna även omfatta kollektivtrafikbiljetter, skriver representanter för kollektivtrafiken och 2030-sekretariatet.

Publicerad: 25 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns många goda skäl att välja bort bilen och börja resa mer hållbart, menar debattörerna.

Foto: Albin Cöster/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatterKlimat

Vår omställning till ett mer hållbart samhälle går för långsamt och tiden att agera är nu. Vi är långt ifrån att nå målen i Parisavtalet samtidigt som växthusgaserna i atmosfären fortsätter att nå rekordnivåer. Hittills har vi byggt upp och investerat större delen vår livsstil i en fossil ekonomi men när pandemin släpper sitt grepp och samhället öppnar är det dags för en ny och hållbar ordning. En viktig del av det är hur vi reser. Därför måste vi vända på trafikhierarkin, där bilen varit högst i näringskedjan i decennier. De verkligt hållbara resorna som cykel, gång och kollektivtrafik måste gynnas och ges förutsättningar att bli det självklara valet för fler.  

Anledningarna till att välja bort bilen och börja resa mer hållbart är många. Det är bra för individen som får mer vardagsmotion vilket minskar risken för en rad välfärdssjukdomar. Det är också bra för samhället och klimatet genom minskade utsläpp av växthusgaser och partiklar, minskade kostnader för olyckor och mer ytor för annat än parkering. För att vi ska nå uppsatta klimatmål behöver fler välja mer effektiva transportsätt så som kollektivtrafik, cykel och gång. Vi kan inte bara förlita oss på teknikutveckling med nya drivmedel och elektrifiering. 

Olika transportslag ger upphov till samhällskostnader genom bland annat avgaser, buller, partiklar och olyckor. Förutom fossilbilars uppenbara påverkan på miljö och hälsa visar en ny rapport från Trafikanalys att inte ens skatten på elbilar i tätortstrafik täcker de kostnader de åsamkar samhället i form av främst olyckor och utsläpp av slitagepartiklar. Varför är det då fortfarande bilen som gynnas i samhället? 

Pandemin har visat oss att snabba och omfattande beteendeförändringar är möjliga. Låt oss ta tillvara på det och göra hållbart resande till det självklara valet. Regeringen presenterade nyligen ett välkommet lagförslag om skattelättnader för förmånscyklar. Det är ett viktigt och nödvändigt steg för att få fler att cykelpendla men vi tror att mer kan göras. Vi vill se att samma skattelättnader även införs för periodbiljetter i kollektivtrafik.

Enligt beräkningar som gjorts av analysföretaget WSP skulle slopad förmånsbeskattning av periodbiljetter kunna öka resandet i kollektivtrafiken med 5,5 procent. Det skulle i sin tur minska utsläppen av koldioxid med hela 28 000 ton per år. Att bortse från en så uppenbart klimatförbättrande åtgärd i det akuta läge som vårt samhälle befinner sig i, vore direkt oklokt av våra beslutsfattare. 

Dagens system med förmånsbilar ger inga incitament till arbetsgivare som vill uppmuntra sin anställda att byta från bil till kollektivtrafik. Medan den anställde som väljer att resa med en miljövänlig bil belönas med nedsatt förmånsvärde finns inget motsvarande för den som väljer bort bilen. Den som väljer att köpa en kollektivtrafikbiljett för att ta sig till jobbet förmånsbeskattas i stället fullt ut. Den ordningen måste ändras. 

Vår uppmaning till beslutsfattarna är tydlig: Ta bort förmånsbeskattningen även för periodbiljetter i kollektivtrafiken!

Lars Backström, Vd, Västtrafik

Maria Nyman, Trafikdirektör, Skånetrafiken

David Lagneholm, Förvaltningschef, trafikförvaltningen, Region Stockholm

Johan Wadman, Vd, Svensk Kollektivtrafik

Jakob Lagercrantz, Vd, 2030-sekretariatet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev