Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

V: Lyssna på offren för sexualbrott

För oss som regionalpolitiker är det viktigt att lyssna på de människor som varit utsatta för sexualbrott. De vittnar ofta om att de inte fått en god och adekvat vård. Region Stockholms stuprörsorganisation motverkar den sammanhållna vårdkedja som behövs, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Publicerad: 14 augusti 2019, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FolkhälsaSexuella övergreppVänsterpartietRegion Stockholm

Sexuella övergrepp och trakasserier är ett stort folkhälsoproblem. Det visade folkhälsomyndighetens stora befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa som presenterades i våras. Nästan hälften av alla kvinnor i studien uppgav att de någon gång har varit utsatta för sexuella trakasserier.

Brottsförebyggande rådets (Brå:s) statistik är också tydlig. År 2018 anmäldes omkring 22 500 sexualbrott, varav 7 960 rubricerades som våldtäkt. I den nationella trygghetsundersökningen uppgav 1,6 procent av männen (16–84 år) att de varit utsatta för sexualbrott under 2017. Bland kvinnor var den siffran betydligt högre, hela 10,7 procent. Sedan år 2012 har det skett en ökning av anmälda sexualbrott. Brå konstaterar också att ”Vidare är det till följd av frågans känsliga art heller inte sannolikt att nationella trygghetsundersökningen fullt ut fångar in de händelser som man avser mäta”.

Folkhälsoproblemet sexuella övergrepp måste bekämpas på flera olika nivåer. Samtyckeslagstiftningen som antogs förra året är en viktig markering. Lagen med den självklara grundprincipen att sex ska vara frivilligt och om det inte är frivilligt så är det olagligt. Rättsväsendet spelar en viktig roll för att påverka attityder och normbildning i samhället. Polisarbetet mot sexualbrott kan förbättras avsevärt, särskilt gällande de brott som sker i nära relationer.

Det förebyggande arbetet måste också utvecklas. Till exempel kan skola, fritidsgårdar, ungdomsmottagningar och civilsamhälle bidra till att förbättra sexualundervisning och normkritiska samtal om sex, relationer och ömsesidighet.

Men vi får inte glömma offren för sexualbrotten. För oss som regionalpolitiker är det viktigt att lyssna på de människor som varit utsatta, där den stora majoriteten är kvinnor. De vittnar ofta om att de inte fått en god och adekvat vård. Det beror ibland på för långa väntetider, men också på okunskap inom stora delar av vårdsektorn. I dag kan den drabbade skickas runt mellan olika enheter och specialister. Det finns ingen helhetssyn. Stuprörsorganisation motverkar den sammanhållna vårdkedja som behövs.

I region Stockholm finns i dag mottagningar som tar emot sexualbrottsoffer, både akut på Södersjukhuset och för mer långsiktig behandling i några mottagningar som ofta är kopplade till idéburna organisationer. Men regionen kan skapa en avsevärt bättre vård. Därför behövs en rejäl offentlig satsning.

Men först måste vi lyssna till de som drabbats. Skadorna är både fysiska och psykiska. Ofta handlar det om ångest, depression, kronisk smärta och utmattningssyndrom. Primärvården behöver utbildning och kunskap för att lära sig se och förstå denna patientgrupp.

En utgångspunkt för att utveckla vården bör vara att skapa ny evidens utifrån vad de utsatta själva upplever som en vård som fungerar. Det gäller generellt, men särskilt för dem som överlevt incest. Det barndomstraumat leder till mentala skador i vuxen ålder. Det påverkar tilliten till människor och alla framtida relationer. Suicidrisken är hög. Här krävs en nära sammanhållen vård som läker och bygger upp tilliten.

Vänsterpartiet i Region Stockholm har mött flera av de patientföreningar och idéburna organisationer som arbetar med dessa frågor. I dialog med dem växte bland annat förslaget om ett centrum för specialiserad vård av barn, unga och vuxna som utsatts för sexuella övergrepp. Ett centrum där man skulle kunna erbjuda flerfasiga behandlingsprogram, med individuella anpassningar, som säkrar en sammanhållen vårdkedja och utvecklar forskningen.

Tyvärr valde den blågröna majoriteten i Stockholms regionfullmäktige i maj månad att stoppa vårt förslag. Det är tråkigt för det hade varit en klok investering i bättre hälsa för de som i dag lider svårt av de övergrepp de utsatts för.

Att ge människor en möjlighet att överkomma sitt trauma för att sedan kunna fortsätta leva och arbeta är en viktig del i kampen mot sexuella övergrepp. Det är klok folkhälsopolitik.

Catarina Wahlgren, gruppledare (V) regionfullmäktige, ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Region Stockholm

Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson (V), ledamot regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Region Stockholm

Marit Normasdotter, ledamot (V) regionfullmäktige, ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Region Stockholm

Jonas Carlsson, ledamot (V) regionfullmäktige, ersättare hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN), Region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev