tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utsatta barn får inte det stöd de har rätt till i ny socialtjänstlag

Som socialborgarråd i Stockholms stad och ansvarig för landets största socialtjänst ser jag att det finns det flera brister i utredningen om en ny socialtjänstlag som regeringen måste åtgärda. Socialminister Lena Hallengren (S), behöver våga vara offensiv och lägga fram ett nytt lagförslag som på riktigt utgår från barnets bästa, skriver Jan Jönsson (L)

Publicerad: 1 februari 2021, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Socialtjänsten måste få möjlighet till längre uppföljning i barnärenden,” skriver Jan Jönsson.

Foto: Motortion/Colourbox


Ämnen i artikeln:

SocialtjänstlagenLiberalernaBarnTvångsvårdLena Hallengren

Det finns i samhällsdebatten en bred enighet om vikten av tidiga insatser för barn som far illa i hemmet eller som är på väg in i kriminalitet eller annat destruktivt beteende. Det finns också en bred enighet om behovet av att olika myndigheter, såsom skolan, socialtjänsten och polisen, arbetar tillsammans för att förhindra att barn far illa.

Behovet av en ny lagstiftning på det här området är stort och därför har en utredning om en ”hållbar socialtjänst” arbetat i tre år. Den presenterade sitt förslag till ny socialtjänstlag i augusti förra året. Tyvärr hade den redan från början begränsats genom att den inte fick komma med några kostnadskrävande förslag, inga förslag om sekretess eller tvångsinsatser för ungdomar som begår brott, ingenting om socialtjänstens stöd till brottsutsatta och inga åtgärder mot organiserat fusk med skattepengar inom välfärden.

Så för att den nya lagen ska ge socialtjänsten bättre förutsättningar behöver socialminister Lena Hallengren (S), efter att utredningen nu har varit ute på remiss, täppa till de här hålen när propositionen ska tas fram.

Som socialborgarråd i Stockholms stad och ansvarig för landets största socialtjänst, ser jag att det finns det fler brister i lagförslaget som regeringen absolut måste åtgärda:

Lagen måste innehålla en tydlig förväntan på socialtjänsten att stötta barnens skolgång. En lyckad skolgång är den skyddsfaktor som spelar störst roll för en bra framtid för unga människor, utan kriminalitet eller social problematik. Den nya lagen måste ge socialtjänsten ett tydligt uppdrag att stötta omhändertagna barns skolgång och bidra till att skolan kan genomföra sitt uppdrag. Socialtjänsten måste kontinuerligt samarbeta med skolan och stämma av betyg och andra skolresultat. 
Socialtjänsten måste få möjlighet till längre uppföljning i barnärenden. I dag kan socialtjänsten endast följa upp barn i två månader efter att en barnavårdsutredning avslutats. I förslaget till den nya lagen föreslås att denna tid förlängs till sex månader. Jag anser att socialtjänsten måste få möjlighet att följa upp barnens situation och välmående under längre tid –  minst ett år. Risken är annars betydande att barn som utsatts för våld fortsätter att leva i misär utan insyn och hjälp. 
Unga som har utsatts för brott samt vittnen måste få bättre skydd. Många unga brottsutsatta hotas till tystnad, i samband med eller efter brottet. Det är ett alarmerande problem som tycks öka. Rätten till skydd behöver bli ännu tydligare i den nya socialtjänstlagen och gränsdragningen mellan socialtjänstens och polisens ansvar behöver förtydligas.

Utredningen fick tyvärr inte heller i uppdrag att titta på tvångslagstiftningen för unga, LVU. Socialtjänsten måste få bättre möjligheter att sätta in tidiga insatser mot föräldrarnas eller ungdomarnas vilja, innan ett omhändertagande med tvång blir nödvändigt. Här finns det utredningsförslag som har legat på regeringens bord utan åtgärd i snart sex år. Det är svårt att förstå varför förslag om bättre regler för att skydda våra mest sårbara barn har så låg prioritet.

Alla barn har rätt till en bra och trygg uppväxt. Socialministern måste därför våga vara offensiv och lägga fram ett förslag till ny socialtjänstlag som på riktigt utgår från barnets bästa. Samarbete mellan socialtjänst, skola och – i förekommande fall – polis, fokus på en lyckad skolgång samt tidiga insatser är otroligt viktiga – men de lyser tyvärr med sin frånvaro i utredningens förslag.

Jan Jönsson, socialborgarråd (L)  Stockholms stad

Jan Jönsson

Jan Jönsson har - innan han blev socialborgarråd - arbetat som speciallärare i svenska- och matematik på högstadiet och varit rektor på flera högstadieskolor med socialt utsatta ungdomar. Många av ungdomarna på skolorna han har arbetat på fick, trots ibland svåra uppväxtvillkor, ordning på sina liv och håller fortfarande kontakt med honom.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev