måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utjämningssystemet behöver en ö-faktor

Gotland har ett akutsjukhus, men inte ett skatteunderlag som kan betala det. Vårt ö-läge medför särskilda förutsättningar som måste kompenseras i skatteutjämningssystemet, skriver Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) regionstyrelsens ordförande respektive regionråd i opposition.

Publicerad: 3 oktober 2019, 16:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Nytt system för skatteutjämningUtjämningssystemetSjukhusSkatter

Nu kommer beslutet kring förändringar av kostnadsutjämningssystemet för kommuner och regioner. För Gotlands del är detta en ödesfråga.

Gotland är Sveriges i särklass minsta sjukvårdsregion och samtidigt landets enda ö-region utan fast landförbindelse. Region Gotland har det primärkommunala uppgifterna samtidigt som vi har uppdraget att erbjuda god och jämlik hälso- och sjukvård till gotlänningar och besökare. I praktiken riskerar sjukvårdens ökade kostnader tränga ut de primärkommunala uppdragen.

Gotlands ö-läge medför särskilda förutsättningar. Risken att bli isolerad på grund av ö-läget är överhängande. En beredskap för akuta situationer måste alltid finnas. Gotlands storlek hade på fastlandet sannolikt inte motiverat ett akutsjukhus och förlossning med alla de specialiteter som krävs. Den betydande säsongsvariationen innebär att hälso- och sjukvården behöver ha en hög grad av flexibilitet.

Vi har ett litet befolkningsunderlag och är, utan konkurrens, Sveriges minsta region med ett akutsjukhus på drygt 59 000 invånare. Skatteunderlaget är alldeles för litet för att klara detta.

Region Gotland har låg skattekraft samtidigt som vi har stora utmaningar med en hög försörjningsbörda. Vi har en ökande andel åldrande befolkning och fler barn och unga, men vi tappar i befolkning i arbetsför ålder. Gotlands geografiska läge gör också att vi behöver stå för trygghetssystem och akutvård själva, där andra kan samverka på ett enklare sätt.

Förändringen av kostnadsutjämningssystemet sker för att få mer rättvisa och mer likvärdiga förutsättningar i hela landet. Det är viktigt att systemet bygger på opåverkbara faktorer och endast utjämnar för obligatorisk verksamhet.

Det är också viktigt att utjämningssystemet hela tiden räknas upp utifrån aktuella data och befolkningssiffror. För Gotlands del är den här förändringen en bit på väg, men vi ser samtidigt att mer behöver göras. Vi behöver få till en ö-faktor i systemet, en faktor som helt enkelt kompenserar Gotland för dess ö-läge.

Den som tycker att det är viktigt att vi har likvärdig välfärd i hela landet förstår att det här är avgörande för Gotlands del.

Som Sveriges enda ö-region behöver vi likvärdiga förutsättningar för en fungerande välfärd. Dygnet runt. Året runt.

Eva Nypelius, regionstyrelsens ordförande (C)

Meit Fohlin, regionråd i opposition (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev