Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utjämna skillnader mellan barn i vårbudgeten, Löfven

Klyftan ökar mellan barn som lever i välstånd och barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. För dessa barns skull är kloka politiska satsningar i den kommande vårbudgeten viktigare än någonsin, skriver Majblommans generalsekreterare Tove Lindahl Greve.

Publicerad: 25 mars 2019, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den nu gällande statsbudgeten som designades av M och KD river upp flera lyckade barnrättsreformer. Det är oklart om regeringen kommer att återinföra satsningarna genom vårpropositionen.

Foto: Lisa Barryd, Majblomman / Ninni Andersson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

BarnBarnfattigdomLöfven 2Kommuner

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Samtidigt råder stor osäkerhet kring hur barns jämlika villkor i Sverige ska säkras de närmaste åren. Det är en avgörande fråga, som inte får slarvas bort.

Rädda Barnens mätning från förra året visar att 186 000 barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Klyftan ökar mellan barn som lever i välstånd och barn i familjer som inte har råd med det mest nödvändiga. För dessa barns skull är kloka politiska satsningar viktigare än någonsin.

Den nu gällande statsbudgeten som designades av M och KD river upp flera lyckade barnrättsreformer. Det handlar inte om stora belopp i sammanhanget, men det är oklart om regeringen kommer att återinföra satsningarna genom vårpropositionen.

Ett mycket viktigt initiativ som nu hotas är de riktade statsbidragen för kostnadsfria aktiviteter på skolloven, ett annat de öronmärkta medlen för kostnadsfri kollektivtrafik för äldre barn på sommarlovet som infördes sommaren 2018. Även satsningen på sexåringars kostnadsfria simundervisning som startade 1 januari 2018 försvann i och med M och KD:s budget. Samtliga investeringar innebär att alla svenska kommuner kan rekvirera medel för att skapa mer jämlika förutsättningar för barn.

Majblomman kan konstatera att alla kommuner i Sverige har rekvirerat bidrag för sommarlovsaktiviteter, och skapat möjlighet till ett meningsfullt sommarlov för fler barn i kommunen.

För barn som lever i ekonomisk utsatthet kan en aktivitet betyda skillnaden mellan långa lovveckor utan sysselsättning och ett meningsfullt sommarlov.

Den ekonomiska klyftan mellan barn i Sverige tar sig olika uttryck. Ett är tillgången till aktiviteter under både lov och terminstid. Rapporter från Barnombudsmannen, BRIS och Riksidrottsförbundet betonar hur viktig en meningsfull fritid är. Det ger barn ökad tilltro till sig själva och till vuxenvärlden.

Kloka satsningar på barns aktiviteter är lika med sociala investeringar som kommer hela samhället till godo. Ett exempel på detta kommer från Lund där polisen har konstaterat ett direkt samband mellan att kommunen – tack vare sommarlovsbidraget – ökade möjligheter till aktiviteter under sommaren 2017 och det faktum att ungdomsbrottsligheten minskat påtagligt samma period.

Regeringsförklaringen i januari inleddes hoppingivande med hänvisningar till förra mandatperiodens välfärdssatsningar och med konstaterandet att svensk ekonomi just nu ger handlingsutrymme.

Med vetskapen om vilka konsekvenser uteblivna satsningar på barns jämlika förutsättningar kan få och det faktum att barnkonventionen blir till lag om ett knappt år finns starka argument för att återinföra sommarlovsbidraget, öronmärkta medel för kollektivtrafik och gratis simundervisning för barn i vårpropositionen.

Tove Lindahl Greve, generalsekreterare Majblomman

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev