onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Utan samhällsbyggare stannar trafiken”

Bristen på samhällsbyggare kostar miljarder varje år och riskerar efterfrågade infrastrukturprojekt i hela Sverige, skriver styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Matchning.

Publicerad: 10 maj 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Johan Nilsson/TT


Ämnen i artikeln:

InfrastrukturinvesteringarTrafikverketKompetensbristSkolanUtbildning

Stockholm-Mälarregionen växer, men utan fungerande spår och vägar riskerar utvecklingen att stanna av. Med regeringens infrastrukturproposition avsätts 799 miljarder kronor för investeringar i framtidens infrastruktur. 

Regionerna i Mälardalsrådet har varit tydliga med att satsningar behövs på spår och vägar i Stockholm-Mälarregionen för att transporterna i hela landet ska fungera.  Infrastrukturprojekt i våra regioner som Ostlänken, Fyrspåret Uppsala-Stockholm och Stockholm Norvik Hamn är exempel på investeringar som är viktiga för hela landet. 

Men det behövs inte bara pengar till spår och vägar. Om det inte finns tillräcklig kompetens för att bygga och reparera spår och vägar kommer förseningar fortsätta plåga transportsystemet. 

I infrastrukturpropositionen konstaterar regeringen att det råder en stor brist på arbetskraft i infrastruktursektorn. Att läget är allvarligt framgår med tydlighet i den rapport om bristen på samhällsbyggare som Mälardalsrådets samarbete för strategisk kompetensförsörjning, En Bättre Matchning, har tagit fram. Samarbetet samlar de åtta regionerna Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Gävleborg, Dalarna och Östergötland. 

Rapporten visar att kompetensbristen sträcker sig över många olika branscher och steg i samhällsbyggandet. Från bristen på lantmätare och exploateringsingenjörer som hotar kommunernas planeringsarbete till anläggningstekniker inom vatten och avlopp på byggarbetsplatsen. 

De stora infrastrukturprojekten som planeras och genomförs i våra regioner gör bristen på kompetens särskilt svår i vår del av landet. Ett exempel från Trafikverket är att 200 fältarkeologer kommer att behövas i arbetet med Ostlänken. Det är så många fältarkeologer som finns i hela Sverige i dag.

Bristen på arbetskraft leder till en samhällsekonomisk värdeförlust på upp till 25 miljarder de närmaste tio åren och uteblivna skatteintäkter på 5-9 miljarder kronor. Ytterligare kostnader tillkommer för att projekt försenas. 

För att stärka kompetensförsörjningen av samhällsbyggare vill vi att riksdag och regering:

• Förbättrar möjligheterna till utbildning inom samhällsbyggnad i Stockholm-Mälarregionen. Studier visar på betydelsen av att utbildningar finns i närområdet inom yrkesområden med arbetskraftsbrist.

• Bidrar till breddad rekrytering och ökad attraktivitet inom samhällsbyggaryrken. För att klara återväxten behövs ett långsiktigt arbete hos flera aktörer. Ett exempel är att Trafikverket utvecklar sitt arbete med att vid upphandlingar inkludera kompetensfrågor som bidrar till jämställdhet och mångfald.

• Ger Trafikverket i uppdrag att inrätta storregionala kompetensråd inom samhällsbyggnad. En samordning mellan utbildare, beställare och utförare gör det enklare att förutse vilken kompetens som behövs och underlättar matchning.

När framtidens infrastruktur planeras måste riksdag och regeringen se kompetensförsörjningen som en given del i utvecklingen. Bristen på samhällsbyggare kostar miljarder varje år och riskerar efterfrågade infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen och hela Sverige. Utifrån det regionala utvecklingsuppdraget vill vi bidra till en förbättrad matchning mellan studier och jobb inom infrastruktursektorn. Vi vet att trafiken stannar utan samhällsbyggare. Nu behöver vi stöd från riksdag och regering för att förbättra kompetensförsörjningen.

 

Styrgruppen för Mälardalsrådets En Bättre Matchning

Irén Lejegren, regionråd (S) Region Örebro län och ordförande En Bättre Matchning

Fredrik Ahlstedt, kommunalråd (M) Uppsala kommun och vice ordförande En Bättre Matchning

Eva Andersson, regionråd (S) Region Östergötland

Björn-Owe Björk, regionråd (KD) Region Uppsala

Gustav Hemming, regionråd (C) Region Stockholm

Monica Johansson, regionstyrelsens ordförande (S) Region Sörmland 

Denise Norström, regionstyrelsens ordförande (S) Region Västmanland

Magnus Svensson, regionråd (C) Region Gävleborg

Birgitta Sacrédeus, regionråd (KD) Region Dalarna

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev