söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Utan kompetensinvandring får vi företagsutvandring

Det höga tonläget från politiken innebär att risken är överhängande att politikerna reglerar sönder möjligheten till kompetensinvandring på ett sätt som allvarligt skadar Sveriges kompetensförsörjning, varnar Almegas näringspolitiske chef Andreas Åström och arbetsmarknadsekonom Fredrik Voltaire.

Publicerad: 7 februari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Kompetensinvandring från tredje land till Sverige är en viktig lösning för att hantera kompetensbristen och ger jobbtillväxt och skatteintäkter”, skriver Andreas Åström och Fredrik Voltaire.

Foto: Johann Lundberg, Peter Holgersson, Anna Tärnhuvud / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ArbetskraftsinvandringAlmegaKompetensbrist

Näringslivets möjligheter att rekrytera utomlands riskerar att försvåras till följd av att både regeringen och samarbetspartierna samt Moderaterna och Kristdemokraterna har gått ut med tuffa besked om att skärpa regelverket för kompetensinvandring.

Utländsk arbetskraft från EU och tredje land har blivit allt vanligare i Sverige till följd av ökad handel med omvärlden och stor kompetensbrist i Sverige. Kompetensförsörjningen inom Sveriges gränser har inte räckt till trots omfattande flykting- och anhöriginvandring. Det tar tid att utbilda, träna upp och matcha och det finns också strukturella hinder som behöver lösas.

Kompetensinvandring från tredje land till Sverige är en viktig lösning för att hantera kompetensbristen och ger jobbtillväxt och skatteintäkter. Därmed i förlängningen välfärd och integration.

Sedan 2015 har sysselsättningen i Sverige ökat med 300 000 personer och huvuddelen av jobben har gått till utrikes födda. Kompetensinvandringen har bidragit till ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och höjda skatteintäkter med 12 miljarder bara under 2018.

Tyvärr har det också funnits problem med oseriösa aktörer som utnyttjat möjligheten till kompetensinvandring på ett ojuste sätt. Trots att det finns krav på att löner och övriga villkor ska vara i nivå med de som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

Almega värnar ordning och reda på arbetsmarknaden och sätter stort värde vid sund konkurrens. Den senaste tidens besked om att skärpa regelverken för kompetensinvandring för att motverka fusk är därmed i grunden inte ett problem.

Men det höga tonläget från politiken innebär att risken är överhängande att politikerna reglerar sönder möjligheten till kompetensinvandring på ett sätt som allvarligt skadar Sveriges kompetensförsörjning.

Vi vill varna för överilade åtstramningar av regelverket för kompetensinvandring. Konsekvensen riskerar bli att alla seriösa arbetsgivare i näringslivet som bidrar till tillväxt och jobbskapande, kommer drabbas av stora rekryteringsproblem till följd av att möjligheten till rekrytering utomlands försvåras.

År 2014 var den senaste gången en åtstramning av regelverket för kompetensinvandring genomfördes. Konsekvensen blev omfattande problem med kompetensutvisningar som ännu inte är helt lösta. Vi vill därför mana till försiktighet framöver, med följande rekommendationer.

1. Värna kompetensinvandringen, skada inte bilden av Sverige utomlands genom stelbenta regler som leder till kompetensutvisningar.

2. Lös kompetensutvisningarna snabbt, lägg inte uppgiften på en utredning över flera år.

3. Bygg förändringar på statistik och fakta, låt inte känslorna ta överhanden. Än så länge vet vi för lite om omfattningen av fusket.

4. Seriösa arbetsgivare ska inte drabbas av åtgärder som riktar sig till problem med oseriösa aktörer.

5. Gör det lätt att göra rätt. Stelbenta regler och sanktioner skapar problem och kostnader. En smidigare väg är att tillhandahålla tydlig information, ta bort orimliga krav och ge utrymme för korrigering och kompensation.

Medan politikerna tävlar om att presentera nya förslag som ska strama åt komptensinvandringen fortsätter vi att läsa om kompetensutvisningsfall i tidningarna. Det är dystert att debattens fokus nu huvudsakligen handlar om åtstramningar i stället för hur vi kan lösa kompetensutvisningsfallen en gång för alla.

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev