måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Uppkopplade hjälpmedel för alla frigör samhällsresurser”

När allt fler välfärdstjänster och servicefunktioner digitaliseras hotas demokratin. Beslutsfattare inom vården måste inse vikten av, och självklarheten med, tillgängliggörandet av uppkopplade hjälpmedel för alla, och vad som krävs för att nå dit, skriver företrädare för Permobil.

Publicerad: 15 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Glöm inte att involvera användarna, och se till att alla får uppkopplade hjälpmedel, skriver Bengt Thorsson, vd, och Karin Leire, forskningschef på Permobil.

Foto: Jeanette Hägglund


Ämnen i artikeln:

Digitaliserad vårdFunktionshinder

Idag den 15 oktober genomförs Digitalidag 2021 med 250 aktörer som arrangerar 1 270 aktiviteter över hela Sverige och inspirerar till att vilja och ha möjlighet att vara delaktig i den ständigt pågående digitala utvecklingen. Något som kan vara lättare sagt än gjort för personer med funktionsvariationer, som vill, men inte alltid kan delta på grund av olika begränsande faktorer. 

En vanlig uppskattning är att cirka 20 procent av Sveriges befolkning har en funktionsvariation av något slag, varav 150 000 använder rullstol. Att det digitala utanförskapet påverkas av en persons funktionsvariation, men inte kan förklaras av densamma bekräftas i undersökningen ”SMFOI - Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019”. Undersökningen är den största och senaste i sitt slag, genomförd av Begripsam med finansiering av PTS, Post- och telestyrelsen. 

Drygt 1 500 personer med olika diagnoser, funktionsvariationer och svårigheter deltog, och resultatet visar bland annat att hela 38 procent av de tillfrågade med funktionsvariationer inte känner sig fullt delaktiga i det digitala samhället. Uppkopplade pålitliga hjälpmedel i vardagen fyller en oerhört viktig roll i att uppnå ökad livskvalitet, frihet och förmåga att leva ett självständigt liv. 

Ett aktuellt exempel är den uppkopplade rullstolen som avsevärt ökar användarnas trygghet. Den har en 4G-modul kopplad till molnet där all statusinformation från rullstolen lagras, och består dels av en app för användare, dels en portal för servicetekniker. När teknikern får kontinuerlig information om rullstolen kan service planeras och vanliga fel förebyggas och förhindras innan de uppstår. Tjänsten ger även användaren kontroll på bland annat användningen av sitsfunktioner, rullstolens batteriladdning och hur långt rullstolen kan köras. Den har dessutom en röststödstjänst för personer som har svårt att navigera i en smartphone. 

De digitala funktionerna möjliggör ett friare liv och ger en ökad livskvalitet. Även de samhällshälsoekonomiska vinsterna är många, när tryckskador, smärta och ödem på grund av stillasittande minskar. Problemet och hindret är att dagens upphandlingsregler inte möjliggör ersättning för uppkopplad teknik – vilket är obegripligt med tanke på att Sverige ska vara världsledande inom e-hälsa år 2025. Sverige ska alltså vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta en god och jämlik hälsa. 

Med mer än 50 års erfarenhet av utveckling av avancerade hjälpmedel i vardagen för personer med funktionsvariationer föreslår vi tre åtgärder för beslutsfattare inom vården för att uppnå förbättrade och mer jämlika livsvillkor:
1. Anpassa befintliga upphandlingsregler för medicintekniska hjälpmedel. Beslutsfattare måste anpassa dagens upphandlingsregler för medicintekniska hjälpmedel till att omfatta ersättning för uppkopplad teknik. Upphandlingsreglerna måste även inkludera användarnytta och den prevention som ett hjälpmedel faktiskt ger i ökad livskvalitet och välbefinnande - och inte som i dag utgå från inköpspris/produkt. 

2. Involvera experterna, det vill säga användarna själva, från början. Vem är bäst att berätta om vilket problem som ett uppkopplat hjälpmedel behöver lösa om inte användarna själva. Det krävs även anpassad utbildning i digital kompetens. Först när en person har kunskap om hur ett hjälpmedel ska användas är det till hjälp fullt ut. 

3. Utforma uppkopplade hjälpmedel så att alla kan nyttja dem. Pålitliga uppkopplade hjälpmedel måste komma alla till gagn, först då skapas värden på flera plan. För att utveckling, implementering och tillgängliggörande av innovationer ska uppnås utifrån allas olika förutsättningar krävs samverkan och dialog mellan personer med mandat inom privat entreprenörskap, offentlig verksamhet, forskning och politik. 

Karin Leire, forsknings- och innovationschef, Permobil
Bengt Thorsson, vd, Permobil 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev