Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Upphandlingsmyndigheten: Stor potential för effektivare offentliga upphandlingar

Ändamålsenliga inköpsorganisationer där medarbetarna inte bara förväntas följa regelverket utan också har mandat att arbeta strategiskt är en förutsättning för träffsäkra upphandlingar, skriver Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Publicerad: 9 december 2021, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Trots att inköpen är viktiga för kommunernas och regionernas ekonomi är det allt för sällan som de finns på politikernas och andra beslutsfattares agenda,” skriver Inger Ek.

Foto: Andreas Blomlöf


Ämnen i artikeln:

UpphandlingsarbeteUpphandlingsmyndighetenHållbar offentlig upphandling

Varje år görs offentliga upphandlingar till ett värde av cirka 800 miljarder kronor, motsvararande drygt en sjättedel av BNP. Det handlar om våra skattepengar och gemensamma resurser som används för att skapa samhällsnytta. Pengarna ska räcka till mycket. Inte minst till ökade behov av välfärd i en nära framtid då allt fler ska försörjas av allt färre. Pengarna ska också räcka till att hantera helt nya utmaningar. Ett exempel är den klimatanpassning av våra samhällen som blir nödvändig när jordens medeltemperatur stiger och extremväder och översvämningar blir allt vanligare. Men trots att inköpen är viktiga för kommunernas och regionernas ekonomi är det allt för sällan som de finns på politikernas och andra beslutsfattares agenda. 

De offentliga upphandlingarna hanteras inte alltid effektivt. En rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) från 2020 visar att det går att spara upp till 2 procent av BNP eller cirka 100 miljarder kronor årligen genom effektivare upphandlingar. Det kan jämföras med de 12 miljarder kronor som regeringens satsning på en grön återstart får i höstbudgeten. 

Om de offentliga upphandlingarna hanterades mer effektivt skulle våra gemensamma resurser räcka till mer samhällsnytta. Upphandlingarna behöver därför bli mer träffsäkra. En träffsäker upphandling utmärks av att den tillgodoser verksamhetens behov på ett effektivt, uthålligt och rättssäkert sätt. Samtidigt främjar den en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar samhällsutveckling. En förutsättning för träffsäkra upphandlingar är ändamålsenliga inköpsorganisationer där medarbetarna inte bara förväntas följa regelverket utan också har mandat att arbeta strategiskt. 

Upphandlingsmyndighetens senaste uppföljning av den nationella upphandlingsstrategin visar att det finns brister i många organisationer. Knappt fyra av tio upphandlande organisationer har genomfört en övergripande spendanalys eller använder sig av ett tvärfunktionellt arbetssätt. Det innebär att drygt sex av tio organisationer har stora möjligheter att öka kontrollen över inköpen. Uppföljningen visar också att bara en av sju kommuner har tagit ett strategiskt grepp om inköpen. Vår slutsats är att det finns en stor potential för mer effektiva offentliga upphandlingar. 

LÄS MER: Invånarnas krav på kommunerna: Större klimathänsyn i upphandlingar  

Vi har intervjuat Sveriges Kommuner och Regioners chefsekonom, Annika Wallenskog, för en artikel i Trendens*. Hon betonar hur viktig det är att frågor om inköp hanteras på strategisk nivå för att samhället ska ha råd med framtidens välfärdsutmaningar. Vi håller med chefsekonomen. Kommunerna och regionerna kan inte längre se upphandlings- och inköpsfunktionerna som isolerade öar som kontaktas först när ett avtal är på väg att gå ut eller ett nytt inköpsbehov uppstår. För att de offentliga upphandlingarna ska bli ett effektivt verktyg för att nå viktiga samhällsmål måste de bli mer långsiktiga och träffsäkra. Samtidigt måste de politiska beslutsfattarna ta ett tydligare ägarskap om inköpen. 

Det är dags att tänka om och se inköpen som en integrerad del av de ordinarie styr- och ledningsprocesserna. Träffsäkra upphandlingar kräver ändamålsenliga inköpsorganisationer. 

Inger Ek
Generaldirektör, Upphandlingsmyndigheten

*Trendens är Upphandlingsmyndighetens årliga rapport om utvecklingen på upphandlingsområdet. Trendens publiceras den 14 december i samband med ett seminarium om inköpsorganisationer.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev