Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Upphandlade jourer skyddar fler kvinnor

Den ökade upphandlingen av kvinnojourer handlar inte om att sälja ut kvinnofrid. Det handlar i stället om att tillgodose behovet av skyddade boenden för de mest utsatta kvinnorna och komplettera jourverksamheten där det i dag finns uppenbara bister, skriver debattören Magnus Falkman.

Publicerad: 11 januari 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Upphandlade jourer bidrar till många positiva effekter, skriver Magnus Falkman.

Foto: Syda Productions / Colourbox


Ämnen i artikeln:

KvinnojourerKommunerUpphandlingskriterierIdeella sektorn

I media har det under senare tid publicerats en rad artiklar och reportage om att de ideella kvinnojourerna ser en minskning av hjälpsökande. Detta då kommuner i en större omfattning än tidigare börjat upphandla jourverksamhet. Ett agerande som väckt stark kritik från de båda riksorganisationerna för tjej- och kvinnojourer, Roks och Unizon, som anser att kvaliteten på den upphandlade verksamheten är för dålig.

Här behöver man dock se mer nyanserat på varför kommuner upphandlar skyddade boenden. Det finns en kraftig överrepresentation av relationsvåld hos socialt marginaliserade grupper. Nio av tio ideella kvinnojourer saknar i dag möjlighet att ta emot kvinnor med alkohol- eller drogmissbruk, psykisk ohälsa eller språkligt utanförskap. Det resulterar i att jourerna i stor utsträckning inte är tillgängliga för de mest utsatta kvinnorna.

En annan grupp som enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) är särskilt utsatt för relationsvåld är ensamstående mammor. Även inom denna grupp finns stora svårigheter med att få hjälp och stöd hos jourerna. Av ideologiska skäl tar många ideella jourer inte emot män på sina boenden. Det har medfört att närmare hälften av alla jourer haft begränsningar i möjligheten att ta emot kvinnor och deras tonårssöner. Det har resulterat i att kvinnor med tonårsdöttrar haft större möjlighet till hjälp och stöd än kvinnor med tonårssöner, samt att flickor indirekt haft större möjligheter till stöd än pojkar. En begränsning som tidigare kritiserats av Socialstyrelsen – då sönerna i många fall tvingats bo kvar hos förövaren eller att mammorna helt enkelt avstått från att söka skyddat boende.

Läser man de beslut som ligger till grund för kommuners upphandlingar är det varken av ideologiska eller ekonomiska skäl man genomför dem. En vanlig motivering är i stället att de ideella jourerna vanligtvis erbjuder rum på kollektiva boenden, där hjälpsökande får dela på allmänna utrymmen som kök, vardagsrum och badrum.

Det gör det svårt att placera vissa grupper av kvinnor på jourerna, då man inte kan samla mammor och deras barn under samma tak som personer med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik.

Den kritik som riktats mot upphandlandet av skyddade boenden är däremot i många fall av rent ideologisk karaktär. Kvinnofrid är inte till salu och hotade kvinnor ska inte säljas ut är några av argumenten. Men de argumenten faller platt när många av de socialt marginaliserade kvinnor med störst behov av hjälp och stöd har stora svårigheter att hitta ideella jourer som kan ta emot dem.

Det handlar således inte om att sälja ut kvinnofrid. Det handlar i stället om att tillgodose behovet av skyddade boenden för de mest utsatta kvinnorna och komplettera där det i dag finns uppenbara bister.

Med upphandlade jourer kommer många positiva effekter. Man kan ställa helt andra krav på kunskap och kompetens än vad många ideella jourer kan erbjuda i dag. Man får en bättre tillgänglighet för de mest utsatta kvinnorna och man har i många fall även upphandlat skyddade boende som tar emot utsatta män.

Jag håller med de båda riksorganisationerna om att man behöver satsa mer resurser på de som utsätts för relationsvåld. Men med dessa resurser måste det även finnas en riktig kravställning på vad man kräver och vad man vill uppnå – så att man i framtiden får ett likvärdigt och bra stöd till de utsatta kvinnorna och männen. Här finns mycket att vinna på att upphandla delar av stödet till de utsatta.

Magnus Falkman, debattör och redaktör, Relationsvald.info

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev