måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Upphandlad busstrafik ger mer kollektivtrafik för pengarna

En ny rapport från framtagen av E&Y på uppdrag av Sveriges Bussföretag slår fast det som blev tydligt redan när svensk kollektivtrafik öppnades för upphandling i konkurrens på 1990-talet: konkurrensutsättning av kollektivtrafik innebär minskade totalkostnader och är en klok strategi för att värna skattepengar, skriver förbundets branschchef Anna Grönlund.

Publicerad: 29 mars 2021, 03:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Enligt E&Y:s rapport blir det 2020 drygt 20 miljoner dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp, skriver Anna Grönlund. Foto: Johan Bernström/Bildbyrån, Pressbild


Ämnen i artikeln:

Regionernas ekonomiKollektivtrafik

I dag bedrivs kollektivtrafik i offentlig egen-regi endast i ett län och ett fåtal städer i Sverige. Coronapandemin har lett till att det i några regioner återigen höjts enstaka röster för en återgång till forna tiders ordning där den regionala kollektivtrafiken kördes i regi av regionerna själva. Men E&Y:s rapport visar att det vore ytterligare ett ekonomiskt slag mot den kollektivtrafik som nu blöder kraftigt i pandemins spår.

De enstaka röster som nu argumenterar för att slopa upphandlingar av kollektivtrafik menar att det skulle ge regionala politiker större rådrum att agera i lägen likt den coronapandemi vi nu genomlever och ge kostnadsbesparingar. Vi menar att det är tvärt om, vilket också såväl den nya rapporten samt tidigare forskning och analyser från ansvariga statliga myndigheter på området visar.

Enligt E&Y:s rapport ”Kostnadsjämförelse Örebro stadsbusstrafik” blir det 2020 drygt 20 miljoner kronor dyrare för Örebros skattebetalare med trafik i egen regi jämfört med om trafiken hade handlats upp. Det är en ökning som, om den inte stoppas, kan resultera i en kostnad på över 200 miljoner kronor sett över tio år, vilket är den normala upphandlingsperioden i Sverige för busstrafik.

Hela kollektivtrafiksektorn behöver nu ta tillvara alla goda krafter hos trafikföretag och offentliga beställare för att utveckla framtidens kollektivtrafik. Nu behöver vi en kollektivtrafik, som möter ändrade resmönster och krav på flexibel mobilitet i spåren av krisen. En kollektivtrafik som fortsätter att leda omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. (Redan nu kör svenska bussar på över 85 procent förnyelsebara drivmedel.)

För att nå målen behöver den som är bäst skickad utföra uppdraget, vilket kan avgöras när alla trafikföretag som vill driva trafiken gett sitt anbud. Då får vi mest kollektivtrafik för pengarna och regions invånare garanteras att deras skattepengar nyttjas på bästa sätt.

Att regioner och kommuner äger trafikföretag är inte något vi har synpunkter på. Tvärtom, att låta dessa företag på marknadsmässiga villkor delta i en offentlig upphandling om regionens, eller del av regionens, busstrafik ger direkt kvitto på hur väl det egna trafikföretaget sköts och hur det står sig i jämförelse med bolag som hela tiden tvingas vässa sin kompetens i konkurrens.

Att däremot direkttilldela trafik, det vill säga ge det egna bolaget rätt att köra, utan föregående upphandling och genomlysning av verksamheten, menar vi är direkt skadligt. För bolaget som inte i öppna jämförelser får möjlighet att vässa sin förmåga. Men också för regionens skattebetalare, som riskerar att betala för dyrt för sin kollektivtrafik jämfört med invånare i andra regioner som genomför offentliga upphandlingar av sin busstrafik.

Vår svenska modell med upphandling i konkurrens för kollektivtrafiken är modell för den förändring som nu genomförs i hela EU. Den väcker intresse och ses som vägen framåt för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik för kollektivtrafikens resenärer inom hela unionen.

Lås oss därför tillsammans, trafikföretag och offentliga beställare, utveckla den svenska kollektivtrafiken vidare så att den förmår möta utmaningarna efter coronapandemin. Genom upphandling i konkurrens kan vi vässa kraven och öka nyttan för våra resenärer och för regionernas skattebetalare.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev