tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Upphandla busstrafik så att klimatmålen nås”

Skånetrafikens krav på ”nybusskänsla” får en guldstjärna av Sveriges Bussföretag. Två andra regioner får däremot kritik i branschorganisationens nya rapport, skriver Anna Grönlund.

Publicerad: 18 maj 2022, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag. Foto: Ryno Quantz


Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Branschorganisationen Sveriges Bussföretag har granskat den upphandlade linjetrafiken med buss under 2021. I granskningen av villkoren i upphandlingarna finns föredömen att peka på, med villkor som skapar förutsättningar för en ekonomisk hållbarhet och ett verkligt cirkulärt tänk för busstrafikens miljö- och klimatpåverkan. 

Skånetrafiken har till exempel valt att ta bort detaljkrav på bussars max- och snittålder. I stället har man rent funktionella krav om ”nybusskänsla”, det vill säga att bussen ska ha samma snygga fräscha utseende under hela trafiktiden. Detta är verkligen stort och ett paradigmskifte inom kollektivtrafiken, vilket är väl värt en guldstjärna av oss, och det är ett sätt att med upphandlingsvillkoren styra mot verkligt hållbart resande.

LÄS MER: Rekordhöga priser slår hårt mot offentliga kök – ”Kommer gå minus detta år” 

Kollektivtrafikens Indexråds rekommendationer har under året varit ett riktigt glädjeämne. I stort sett alla regionala kollektivtrafikmyndigheter, RKM, följer rekommendationerna i sina upphandlingar. 

Dessvärre har vi två tråkiga exempel på mycket riskfyllda avsteg. Det första gäller Region Gotland som valt att endast tillåta indexreglering årsvis. Det andra är Region Gävleborg som valde att indexreglera biodrivmedel med KPI i stället för de drivmedelsindex som rekommenderas. Båda fallen leder till stora affärsrisker för anbudslämnaren, risker som innebär att man som leverantör tvingas spekulera i hur olika drivmedelspriser kommer att utvecklas. 

Hur detta kan påverka har blivit särskilt tydligt under 2022, när skenande bränslepriser slår hårt mot leverantörerna i de upphandlingar där indexeringen inte följer rekommendationerna. I värsta fall kan detta leda till att leverantören inte kan bära den ökade kostnaden, vilket i förlängningen kan leda till problem för den upphandlande myndigheten som i värsta fall står utan leverantör. Att hantera affärsrisken på ett neutralt sätt genom tät indexering är bra för både leverantörer och huvudmän.

Busstrafiken står inför utmaningar. Under 2020 skedde en dramatisk minskning i kollektivtrafikresandet, med en nedgång för busstrafiken på 31 procent jämfört med 2019, enligt myndigheten Trafikanalys. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik har gjort en undersökning som visar på en minskning på mer än 40 procent. Den kraftiga minskningen är kopplad till pandemins effekter på människors resande, men konsekvenserna kan bli kännbara under en längre tid.

Även om pandemin tycks vara över för tillfället innebär nedgången i resandet, och den minskning av biljettintäkter detta har medfört, att utbudet av kollektivtrafik hotas. Som en direkt konsekvens av detta kan det kollektiva resandet uppfattas som mindre attraktivt, och den stora fördel för miljön som kan uppnås genom ett ökat kollektivt resande kan komma att gå förlorad.

För att värna kollektivtrafiken, så att vi kan nå klimatmålen, behöver staten säkerställa att regionerna har de ekonomiska resurserna för att hantera nedgången i resande. Men regionerna själva behöver också ta ansvar och i sina upphandlingar använda villkor som stärker en attraktiv hållbar busstrafik. 

Vi uppmanar därför nu landets alla regionala kollektivtrafikmyndigheter att följa de branschrekommendationer som utarbetats gemensamt av kollektivtrafikens partsföreträdare – trafikföretag och offentliga beställare – inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté. 

Busstrafiken är viktig för att nå de klimatpolitiska målen, men då krävs att alla regionala kollektivtrafikmyndigheter tar sitt ansvar och upphandlar med rätt villkor och tillför tillräckligt med resurser.

Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Kollektivtrafik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev