Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Unga har rätt till trygga familjehem – skärp kraven

Barn och unga som vistas i familjehem har rätt till en trygg och rättssäker vård. Därför vill vi i Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård att kraven skärps och att Ivo kontinuerligt följer upp verksamheten.

Publicerad: 4 september 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Samhället har tagit på sig ett anvar för de barn som placerats i familjehem, skriver debattören.

Foto: Arne Forsell, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FamiljehemSocialtjänstenEnsamkommandeIVO

Enskilda verksamheter som arbetar med konsulentstöd till familjehem blev tillståndspliktiga i april 2017. Tidigare kunde vem som helst bedriva sådan verksamhet utan att ha kunskap om familjehemsvård och utan den kompetens som krävs för att handleda och stötta familjehem. Det fanns ingen särskild tillsyn för just dessa verksamheter.

I samband med den stora inströmningen av ensamkommande barn 2015 uppstod ett stort behov platser för att placera dessa. Många konsulentstödda verksamheter startades utan att ha vare sig kompetens eller kunskap om barns och familjehems behov av stöd och handledning. Trots den bristande kompetensen debiterades kommunerna mycket höga vårdkostnader. Mot bakgrund av bland annat dessa erfarenheter beslöt riksdagen att införa tillståndsplikt.

Det är Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som beviljar tillstånd och har tillsyn över dessa verksamheter. I dagsläget har drygt 300 verksamheter beviljats tillstånd. Bland de krav som Ivo ställer anges att personalen ska ha relevant högskoleutbildning och erforderlig erfarenhet och kompetens. Dessa krav framgår även av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Ivo ställer även krav på den ansvarigas vandel, det vill säga att de sköter och har skött sina ekonomiska skyldigheter på ett tillfredsställande sätt. Syftet med tillståndsplikten och kraven är att verksamheterna ska kunna bedriva en trygg och säker vård.

Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård, RFF, är en intresseförening för verksamheter med konsulentstödd jour- och familjehemsvård. Våra medlemmar har tillstånd från Ivo. Vi menar att kraven på den tillståndspliktiga verksamheten behöver preciseras och tydliggöras och vill att Ivo kontinuerligt följer upp och gör tillsyn hos de verksamheter som fått tillstånd.

RFF har utvecklat ett antal kvalitetskriterier för den konsulentstödda verksamheten och de verksamheter som vill bli medlemmar hos oss. Våra medlemmar är certifierade och uppfyller våra kvalitetskrav. Som exempel kan nämnas; konsulenten ska ha socionom- eller beteendevetenskaplig utbildning på 180 Bolognapoäng, vara tillgänglig för familjehemmet dygnet- och året runt, inte ha mer än cirka tio ärenden på helårsbasis, besöka familjehemmet, erbjuda familjehemmen regelbundna utbildningar och extern handledning samt ha egen handledning.

RFF anlitar en extern certifieringsansvarig som årligen genom stickprov följer upp att verksamheterna uppfyller kvalitetskraven. Vi anser att de krav vi ställer på våra medlemmar bör gälla för all konsulentstödd verksamhet.

Familjehemsvård är offentlig vård i privata hem, vilket ställer stora krav på och insyn i familjehemmen. Vi får inte glömma att familjehemmen består av vanliga familjer som lever ett vanligt liv. Genom dessa engagerade familjer får barn och unga möjlighet till en ”normal” uppväxt. För att klara sitt uppdrag behöver de stöd, handledning och i övrigt goda förutsättningar, till exempel när det gäller arbete och ersättningar.

RFF hade hoppats att tillståndsplikten och de krav som Ivo ställer skulle ha lett till förbättringar inom familjehemsvården. Så har inte skett.

Vi anser att arbetet med familjehemsvården behöver lyftas i alla sina delar. Genom att placera barn och unga i familjehem har samhället åtagit sig ett ansvar för den placerade, barnets föräldrar och familjehemmet. Därför behöver vi ställa resurser till förfogande så att vi kan erbjuda en trygg och rättssäker vård i familjehem.

RFF anser att Ivo:s krav på den konsulentstödda verksamheten behöver preciseras och tydliggöras.

Suzanne Julin, ordförande, Riksförbundet för förstärkt familjehemsvård

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev