torsdag8 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Unga behöver en meningsfull fritid – oavsett bostadsort”

Regelverket som styr verksamhetsutvecklingsbidraget för ungdomsverksamhet gynnar i dag verksamhet i socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det är viktigt att unga i dessa områden prioriteras, men det bör inte ske på bekostnad av landsbygdens unga. Båda grupperna har problem med utanförskap – om än på olika sätt, skriver Bygdegårdarnas riksförbunds Malin Svensson och Kenneth Nilshem.

Publicerad: 21 januari 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Unga i landsbygder upplever lägre social inkludering och sämre levnadsvillkor än unga i städer, skriver Malin Svensson och Kenneth Nilshem. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

UngaGlesbygdLandsbygdUtanförskap

Statliga stöd måste ge alla unga möjlighet till en meningsfull fritid. Att unga på landsbygden bortprioriteras är oacceptabelt. Boverket har i uppdrag att fördela statsbidrag för ungdomsverksamhet till allmänna samlingslokaler. I Sverige finns över 2 700 allmänna samlingslokaler varav Bygdegårdarnas riksförbund står för över 1 400, framför allt i lands- och glesbygder. För andra året i rad blir nu landsbygders samlingslokaler bortprioriterade till förmån för socioekonomiskt utsatta områden i storstad.

Boverkets verksamhetsutvecklingsbidrag för ungdomsverksamhet ger föreningarna möjlighet att anpassa lokalerna och utveckla verksamheten. Men det är bara i teorin; i verkligheten är landsbygders samlingslokaler chanslösa när besluten ska fattas.

För fyra år sedan ändrades förordningen så att socioekonomiskt utsatta bostadsområden, särskilt i storstäder, ska prioriteras. Det gör att samlingslokaler på landsbygder bortprioriteras oavsett hur bra projektet eller ansökan är.

En viktig del i ansökan är att målgruppen är delaktig, vilket är en självklarhet för lyckade projekt. Men med det byggs även förväntningarna upp – för att sedan raseras när avslaget på ansökan kommer och landsbygdernas unga återigen får stå tillbaka.

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF:s) publikation ”Fokus 18 – Vilka ska med?” konstateras att unga i landsbygder upplever lägre social inkludering och sämre levnadsvillkor än unga i städer. Konsekvensen kan bland annat vara dålig självkänsla, depression och låga förhoppningar om framtiden. Det är ett allvarligt problem att det finns stora skillnader mellan ungas förutsättningar beroende på var man bor. Rätten till en meningsfull fritid måste vara oberoende av var man växer upp.

På många mindre orter är bygdegården den enda mötesplatsen. Föreningarna drivs i huvudsak ideellt och har ett stort engagemang för att ge barn och unga en bra miljö att växa upp och utvecklas i. Förutom det ideella engagemanget behövs finansiellt stöd för att kunna utveckla verksamheten och möta de ungas önskemål och behov. Landsbygder har ofta en begränsad kommunal service och sämre utbyggd infrastruktur, varför den lokala mötesplatsen ofta är avgörande för en meningsfull fritid.

Ställ inte stad och land emot varandra. I utsatta områden finns en större befolkningsmängd och problematiken är ofta mer utbredd och synlig. Det är därför viktigt att unga i socioekonomiskt utsatta områden prioriteras, men det bör inte ske på bekostnad av landsbygdernas unga. Båda grupperna har problem med utanförskap – om än på olika sätt. Bygdegårdarnas riksförbund har framfört till regeringen att prioriteringarna behöver ändras för att unga på landsbygder ska få samma förutsättningar som unga i städer.

Statsbidragen bör ge alla allmänna samlingslokaler samma möjlighet att söka och få stöd. Så ser det inte ut i dag. Sluta åsidosätt unga på landsbygder. Statliga stöd ska ge alla unga rätt till en meningsfull fritid!

Malin Svensson, ordförande ungdomsrådet Bygdegårdarnas riksförbund

Kenneth Nilshem, ordförande landsbygdsrådet Bygdegårdarnas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev