fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Undermålig utbildning löser inte lärarkrisen

Universitetskanslerämbetet har underkänt varannan grundlärarutbildning. Det är under all kritik att så många lärarstudenter har gått miste om en kvalitetssäkrad lärarutbildning, skriver Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Publicerad: 29 maj 2019, 11:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fler lärarutbildningar hjälper inte mot lärarbristen.

Foto: Britt Mattsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningHögskolanLärareKompetensbrist

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat grundlärarutbildningarna och ska i slutet av sommaren presentera en utvärdering av ämneslärarutbildningarna. Resultatet av den första utvärderingen? Varannan grundlärarutbildning har fått underkänt. 

Utbildningarna brister i bland annat kompetensförsörjning, i koppling mellan teori och praktik, låg forskningsanknytning, i lärarhandledning på distansutbildningarna och i ämnesdidaktiska kurser.

Man har sett att det finns stora problem i studenternas självständiga arbeten när det kommer till analys och att kunna knyta an till tidigare forskning. Som pricken över i:et är det få lärarutbildare som har lärarbakgrund. "Urvalet av självständiga arbeten visar på allvarliga brister i analys och diskussion av resultaten i förhållande till tidigare forskning" står det i den samlade bedömningen av F-3:s lärarutbildning i Malmö.

Att varannan grundlärarutbildning underkänns är riktigt allvarligt. Det är under all kritik att så många lärarstudenter har gått miste om en kvalitetssäkrad lärarutbildning. Om utvärderingen hade släppts innan lärarstudenterna valde lärosäte, hur hade deras val sett ut då? Hade de valt ett annat universitet? Framför allt; hur känner de kring sin utbildning idag?

Jag finner det också djupt problematiskt att lärosätena ska få ett år på sig att rätta till sina brister. Ett helt år. Åtgärder ska ske omedelbart efter att brister i kvaliteten påvisats i ut.

I många av utvärderingarna som UKÄ presenterat står det att det inte finns kompetensförsörjning av disputerade lärare på F-3-programmet, det vill säga att många av dem som undervisar på lärosätena inte själva har publicerat en avhandling. Dessutom innebär kompetensbristen också att det bara är ett fåtal av de som undervisar på grundlärarutbildningarna som har lärarbakgrund.

Om det inte finns tillräckligt många som kan hålla i en lärarutbildning är det rimligtvis en mycket dålig idé att ha många olika lärarutbildningar. Då hade det räckt med ett fåtal lärarutbildningar där man istället hade kunnat samla kompetensen och ge en kvalitativ utbildning till Sveriges F-3-studenter.

Som de flesta vet råder det stor lärarbrist idag. Är det inte bra då att det bedrivs lärarutbildning på många lärosäten? Nej, det är det inte. Givetvis måste vi lösa lärarbristen, men inte till vilket pris som helst.

Vi vill ha lärare som har fått en god och kvalitetssäkrad utbildning. Avhoppen är enorma från lärarutbildningen, cirka 35 procent av de som påbörjar sin lärarutbildning hoppar av tidigt, enligt en rapport som UKÄ kom med 2017. Det problemet löser man inte genom att erbjuda lärarstudenterna en halvdan utbildning.

Kvalitet måste ligga i fokus för lärosäten med lärarutbildning. De lärosäten som inte lyckas ge en lärarutbildning av hög kvalitet ska heller inte få bedriva en lärarutbildning.

Rebecca Roth, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev