Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Under pandemin behöver anhöriga mer stöd

Var femte vuxen i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. Men samtidigt som Covid-19-pandemin har inneburit att ytterligare insatser krävs från anhöriga har stödet till dem reducerats eller ställts in. Det skriver företrädare för Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som ger förslag på hur samhällets stöd till anhöriga kan utformas.

Publicerad: 1 december 2020, 18:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Anhöriga tar ett stort ansvar för äldres behov av vård, hjälp och stöd,” skriver företrädare för Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

AnhörigvårdCovid-19Hälsa

Det är allvar nu, alla måste göra mer tillsammans, det har varit statsminister Stefan Löfvéns budskap den senaste tiden. För anhöriga har det varit allvar sedan Covid-19-pandemin kom. Det har inneburit en kraftigt ökad belastning, oro och rädsla för smitta. Besöksförbud på äldreboenden och dagverksamheter med begränsad verksamhet. Äldre och anhöriga som tackat nej till  hemtjänst. Stor oro och rädsla hos anhöriga och äldre att inte kunna vara hos varandra vid livets slut.

Anhöriga tar ett stort ansvar för äldres behov av vård, hjälp och stöd. Utan anhöriga skulle äldreomsorgen kollapsa. Var femte vuxen i Sverige vårdar, stödjer eller hjälper regelbundet en närstående. En ny befolkningsstudie av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) visar att anhöriga redan innan pandemin gav mer omsorg till närstående än tidigare. I genomsnitt 13 timmar per vecka jämfört med 11 timmar 2012, med ökad upplevd ohälsa som följd. 150 000 yrkesverksamma anhöriga har minskat sin arbetstid eller slutat arbeta.

Men samtidigt som Covid-19-pandemin har inneburit att ytterligare insatser krävs från anhöriga reducerades eller ställdes stödet till dem in.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga har fått i uppdrag av regeringen att följa upp konsekvenserna av covid-19 sett ur ett anhörigperspektiv. Uppdraget genomförs i samarbete med Eurocarers (anhörig- och forskningsorganisationer i Europa) samt anhörig-, patient- och pensionärsorganisationer i Sverige. Undersökningen görs för att få ökade kunskaper om hur pandemin påverkar oss i Sverige och för att öka kunskapen om likheter och skillnader mellan våra europeiska länder.

Preliminära resultat från fokusgrupper visar att det behövs insatser nu om ska vi klara av att bekämpa covid-19 – utan att drabbas av ett ökat långsiktigt lidande med ökad belastning på samhällets resurser. Nka föreslår därför följande:

Ställ inte in utan ställ om. Ökade resurser och nya lösningar behövs för att fortsätta stödja anhöriga på ett smittsäkert sätt. Stäng inte ned verksamheter och dra ned på personal i verksamheter som stödjer anhöriga – gör tvärtom! Använd digital teknik, video och telefon och erbjud information, utbildning och stöd via internet. Anställ IKT-pedagoger som kan utbilda och stödja den digitala omställningen.
Utveckla digitala stödformer och utbilda fler att kunna använda digital kommunikation. Alla har inte råd, tillgång eller förmåga att använda digital teknik. Sök möjlighet att kunna erbjuda digitalt stöd som bistånd. Förse särskilda boenden med digital infrastruktur och utrustning. Utbilda äldre, anhöriga och personal i användningen. Samverka med civilsamhällets organisationer i att stödja den digitala kompetensutvecklingen. 
Utveckla och öppna smittsäkra former för avlastning. Avlastning har en helt avgörande roll för de anhöriga som ger omfattande omsorg. Inlåsning och att inte erbjuda någon form av avlastning är inte hållbart. Såväl den äldre som dess anhörigas hälsa äventyras. Att utveckla anpassade och innovativa former för avlastning är nödvändigt. Småskalighet kan vara en väg och olika former av digital verksamhet en annan.

All forskning visar att anhöriga som inte får tillräckligt stöd riskerar att få en försämrad psykisk, fysisk och social hälsa. Tillsammans kan vi bekämpa Covid-19-pandemin och dess effekter, men det kräver kreativitet, initiativrikedom och att stödet till anhöriga utvecklas, anpassas och förstärks. Ett arbete i vilket Nka gärna bidrar med relevanta metoder och verktyg.

Ritva Gough, ordförande, Nationellt kompetenscentrum anhörigas styrgrupp och forskare

Lennart Magnusson, verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, docent Linnéuniversitetet,

Elizabeth Hanson, FoU-ledare, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, professor Linnéuniversitetet

Susanne Rolfner Suvanto, möjliggörare/praktiker anhöriga och äldre, Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

AnhörigvårdCovid-19Hälsa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev