söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Undanta de allmännyttiga bostadsbolagen från LOU”

Om LOU anpassas till minimikraven i EU-rätten kan de allmännyttiga och privata bostadsföretagen verka på lika villkor, skriver Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Publicerad: 26 januari 2023, 04:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Foto: Per Myrehed


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeAllmännyttanLOU

Många kommuner har bostadsbrist, och runt om i landet är det alldeles för låg takt på nyproduktionen av bostäder. Den försämrade konjunkturen, med kraftigt ökade byggkostnader och minskad köpkraft för hushållen, gör att allt fler planerade byggprojekt nu stoppas av ekonomiska skäl.

Bostadsbristen innebär att människor inte kan flytta dit där jobb och utbildning finns. För att åtgärda bristen behöver det byggas fler bostäder som så många som möjligt har råd med. Regeringen behöver forma en bostadspolitik som möjliggör fler hyresrätter med rimliga hyror. Att ge allmännyttiga bostadsbolag samma förutsättningar att bygga som privata är ett steg på vägen.

LÄS MER: Nya styren: Så förändras stadsbyggnadspolitiken i tolv kommuner

Före jul kom Boverket med en dyster prognos om ett halverat bostadsbyggande. Sveriges Allmännytta ser samma dystra prognos i vår egen enkätundersökning bland våra medlemmar. Ett tvärstopp för byggandet som kommer att få konsekvenser i många år framöver.

Sveriges Allmännytta har identifierat flera åtgärder som skulle sänka byggkostnaderna. En åtgärd som kan få snabb effekt är att undanta de allmännyttiga bolagen från lagen om offentlig upphandling (LOU).

I dag måste de allmännyttiga bostadsföretagen tillämpa LOU vid upphandling. Det innebär att det både blir dyrare och tar längre tid att bygga och renovera bostäder.

Det är vanligt att upphandlingar överprövas. De allmännyttiga bostadsbolagen får oftast rätt vid överprövningar. Det är dock en liten tröst när byggandet har försenats och kostnaderna ökat. Erfarenheter visar att LOU gör det cirka 10 procent dyrare för allmännyttan att bygga. Det innebär att bolagen har en konkurrensmässig nackdel jämfört med privata bostadsföretag.

I våras föreslog den statliga utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning att LOU skulle ändras så att allmännyttiga bostadsföretag inte omfattas av lagen. Genom att anpassa LOU till minimikraven i EU-rätten blir det möjligt för de allmännyttiga och privata bostadsföretagen att verka på lika villkor. Det skulle ge kommunerna ett ännu starkare verktyg för bostadsförsörjningen.

Förslaget att ändra LOU välkomnades av Sveriges Allmännytta liksom av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Fastighetsägarna och flera större kommuner.

Regeringen har med andra ord ett redan färdigt förslag som kan bidra till att hålla i gång bostadsbyggandet. Utan LOU kan allmännyttan bygga och renovera fler lägenheter som fler människor skulle ha råd med.

Anders Nordstrand
Vd Sveriges Allmännytta

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev