Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tydliggör rollfördelningen i arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknaden står inför de största utmaningarna under överskådlig tid. Samtidigt pågår omläggningen av arbetsmarknadspolitiken och reformeringen av Arbetsförmedlingen. Samhällets gemensamma kraft behöver läggas på ett fungerande arbete för arbetslösa och arbetsgivare i hela landet. För det behövs besked från regeringen om hur rollfördelningen ska se ut, skriver företrädare för SKR.

Publicerad: 19 februari 2021, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Otydlighet om kommunernas roll stör och kan i vissa fall förhindra en bra samverkan mellan kommunerna och de fristående aktörerna lokalt och regionalt. Otydligheten försvårar också för samverkan med Arbetsförmedlingen,” skriver debattörerna.

Foto: Maxim Thoré/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ArbetsmarknadArbetsförmedlingenKommunerLOVLOU

Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken är en fråga som rönt mycket utrymme och tanke både medialt och ute i verksamheterna. En utredning som nyligen varit ute på remiss har konstaterat att kommuner kan vara leverantör åt Arbetsförmedlingen på lika villkor som de fristående aktörerna via LOV (Lagen om valfrihetssystem) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling).

Utredningen lyfte också en tredje väg där kommunerna och staten i stället kan sluta överenskommelser vid sidan av dessa system, exempelvis med fokus på grupper där kommun och stat kan behöva samspela för att få den arbetssökande i arbete.

Både kommuner som utredningen var i kontakt med, och de som svarat på remissen, betonar att arbetsmarknadspolitiken måste fungera väl i hela landet oavsett vem som står för utförandet. Kommunernas roll behöver tas tillvara. Det kan handla om att säkra stöd i områden där det saknas fristående aktörer, eller säkra stödet för individer som står längre från arbete.

Många kommuner är beredda att bidra. Redan 2019 kontaktade flera kommuner, däribland Falkenberg, Hallstahammar, Hylte, Karlskrona, Mariestad, Nacka, Svenljunga, Tranemo, Trelleborg, Uppsala, Malmö och Vännäs, arbetsmarknadsdepartementet och lyfte fram att de ville bidra på olika sätt.

Svaren i 2020-års utredning visar att många kommuner ser möjligheter att kliva in som utförare genom LOV eller LOU, men att fler lyfter fram överenskommelser som väg och en del går ännu längre och ser att uppgiften att utföra insatser bör kunna delegeras till kommunerna. Här finns utöver några av de redan nämnda bland annat Hultsfred, Täby, Västervik, Ånge och Östra Göinge.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har bland annat uppmanat regeringen att använda kommuner som utförare av statliga arbetsmarknadsinsatser för de längst från arbete, och utforma hållbara villkor för kommuner att träda in som fristående aktör på de orter där andra aktörer saknas.

Samspelet mellan Arbetsförmedlingen, kommuner och fristående aktörer behöver också utvecklas. Vi ser nu att kommuner ansöker om att bli aktör i LOV-systemet, däribland Karlshamn, Ljusdal och Ovanåker. Det är ett uttryck både för kommunernas oro för att systemet inte kommer fungera tillräckligt väl och viljan att bidra med ett gott stöd till arbetslösa och arbetsgivare i kommunen. De är bara några exempel. Det finns intresse och förs diskussioner på långt fler håll i dagsläget. Spridningen visar att det inte handlar om partipolitiska skiljelinjer i första hand. Utan att det är en genuin vilja att se till att det finns en välfungerande statlig arbetsmarknadspolitik för de lokala behoven som finns bland arbetslösa och arbetsgivare.

För att vi inte ska fastna i diskussionerna om rollfördelning ser vi att regeringen och samarbetspartierna så snabbt som möjligt bör fatta beslut om att pröva den tredje vägen. Det skulle kunna läggas i ett eget spår, och skulle kunna vara långsiktiga överenskommelser om att arbeta med de arbetssökande som oavsett konjunktur behöver samordnat stöd. Om Arbetsförmedlingen behöver garantier att pröva en sådan lösning så bör regeringen säkerställa dessa.

Otydlighet om kommunernas roll stör och kan i vissa fall förhindra en bra samverkan mellan kommunerna och de fristående aktörerna lokalt och regionalt. Otydligheten försvårar också för samverkan med Arbetsförmedlingen. Med ett klart besked kan alla aktörer dra sitt strå till stacken istället för att stå på vänt. Och vi kan gå från polemik till aktion.

Anders Knape, ordförande (M) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Carola Gunnarsson, 1:e vice ordförande (C) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Anders Henriksson, 2:e vice ordförande  (S) Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Helene Odenjung, ledamot (L) Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) arbetsutskott

Bengt Germundsson, ledamot (KD) Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) arbetsutskott

Katrin Stjernfeldt Jammeh, ledamot (S) Sveriges Kommuner och Regioners (SKR:s) arbetsutskott

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev