måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Trygga Södertörns tillväxt – för hela landets skull

Regeringen måste inse behovet av snabba åtgärder i Södertörnskommunerna. Den infrastrukturplan som finns räcker inte, vilket hämmar hela Stockholmsregionens konkurrenskraft, skriver Södertörnskommunernas samarbetskommitté.

Publicerad: 9 april 2019, 11:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi måste säkerställa ny infra­struktur på Södertörn för att skapa ett mer hållbart resande, skriver debattörerna.

Foto: Ove Nordström/Mostphotos


Södertörns åtta kommuner utgör en av Sveriges mest expansiva regioner, med en sammanlagd tillväxt som är betydligt bättre jämfört med övriga Sverige – och med snart en halv miljon invånare.  Här finns mycket goda förutsättningar för att hela Stockholmsregionen ska kunna växa och utvecklas.

Trots att stora resurser läggs på infrastrukturens utveckling de närmsta tio åren, får Stockholm och Södertörn mindre medel än tidigare. Avsaknaden av tillräckliga satsningar på infrastruktur hämmar såväl Södertörns utveckling som hela Stockholmsregionens konkurrenskraft i stort, och det i sin tur får inverkan även på resten av landet. Vi uppmanar därför regeringen att vidta de nödvändiga åtgärder som behövs för att trygga tillväxten på Södertörn.

Tvärförbindelse Södertörn är av stor betydelse för Södertörn och hela Stockholms län eftersom den avlastar det regionala vägnätet. Den gynnar näringslivets utveckling och möjliggör bättre kollektivtrafik och ett mer hållbart resande. Den gynnar också nya hållbara transportlösningar och gröna godstransporter till och från den nya hamnen Norvik i Nynäshamn som öppnar nästa år. Att säkra en full finansiering av Tvärförbindelsen snarast är därmed av största vikt så att både offentliga och privata aktörer vågar satsa på nya investeringar i regionen. Vi befarar att bristen på resurser riskerar att skjuta fram tidsplanen för projektet.

I Södertälje står Scania och Astra Zeneca tillsammans för över 22 000 arbetstillfällen och företagen genomför miljardinvesteringar för att kunna fortsätta bidra med en stor del av Sveriges exportintäkter. Men kommunens strategiska läge hotas av infrastrukturen över Södertälje kanal. Den är alldeles för sårbar, det minns vi från motorvägsolyckan midsommarafton 2016 när Sveriges trafikpulsåder E4 skadades allvarligt med stora konsekvenser som följd.

Därför är det minst sagt oroväckande att regeringens infrastrukturplan endast innehåller trimningsåtgärder av bron. En ny lösning för bron utreds av Trafikverket, men inte heller här finns pengar tilldelade. Det behövs mer.

Slutligen behövs kapacitetsförstärkningar för kollektivtrafik, regionala cykelstråk och vägkapacitet. Dessa satsningar på ökad tillgänglighet och framkomlighet behövs för att skapa en sammanhållen arbetsmarknadsregion.

Södertörnskommunernas uttalade ambition är att skapa förutsättningar för minst 100 000 nya arbetstillfällen till 2030. Möjligheten att kunna arbetspendla är därför vital. Ett ökat utbud av arbetsplatser tillsammans med förbättrad transportinfrastruktur möjliggör en ökad kompetensförsörjning vilket bidrar till målet om en kunskapsintensiv och socialt hållbar region.

Den nationella planen för infrastruktur strävar efter att möjliggöra omställningen till ett fossilfritt välfärdsland, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet. Men för Södertörnkommunernas del saknas nu tillräckliga åtgärder för att detta ska kunna bli verklighet. Behovet av snabba och nödvändiga insatser i regionen behöver tas på allvar. Vi måste säkerställa ny infra­struktur på Södertörn, både för att säkra regionens utveckling och för att skapa ett mer hållbart resande.

Meeri Wasberg, ordförande i kommunstyrelsen i Haninge (S)

Ebba Östlin, ordförande i kommunstyrelsen i Botkyrka (S)

Daniel Dronjak, ordförande i kommunstyrelsen i Huddinge (M)

Bob Wållberg, ordförande i kommunstyrelsen i Nykvarn (NP)

Harry Bouveng, ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn (M)

Lennart Kaldéren, ordförande i kommunstyrelsen i Salem (M)

Boel Godner, ordförande i kommunstyrelsen i Södertälje (S)

Anita Mattsson, ordförande i kommunstyrelsen i Tyresö (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev