tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Trängselskatten bör vara kommunal”

Det viktiga är att regeringen inte bara applåderar vad vi kommuner redan har gjort, utan ger oss nya möjligheter att bidra. Kommunerna måste få möjlighet att satsa på spjutspetsprojekt, testa nya tekniker och använda styrmedel, skriver företrädare för Centerpartiet i Huddinge.

Publicerad: 21 augusti 2019, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Takten i den gröna omställningen måste öka och med fler morötter än piskor,” menar skribenterna.

Foto: #38246, Bo Jensen / Colourbox


Ämnen i artikeln:

KlimatarbetetKlimatKommunerCenterpartietKommunalt självstyre

Nyligen publicerade Dagens Samhälle en ranking över kommunernas hållbarhetsarbete, där Huddinge utsågs till bästa klimat- och miljökommun bland storstadskommunerna. Huddinges samordning av varutransporter, en hög andel miljöbilar och ett aktivt naturvårdsarbete bidrog till placeringen. Tillsammans med Helsingborg och Växjö visar vi vad kommuner kan åstadkomma med hjälp av insatser som är viktiga för att nå Sveriges klimatmål.

Men takten i den gröna omställningen måste öka och med fler morötter än piskor. I dag är det uppenbarligen lättare att höja bensinskatten än att sänka momsen på elbilar. Det är lättare att införa flygskatt än att beskatta det fossila bränslet som orsakar utsläppen.

För att underlätta kommunernas klimatarbete behövs tydliga besked från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Är regeringen beredd att ge kommunerna nya verktyg för den gröna omställningen?

I dag tvekar tyvärr kommunpolitiker, i stället för att fatta modiga beslut, eftersom deras verktygslåda är för liten. Med tanke på brådskan är detta ohållbart och vi ser därför att flera förändringar behövs:

1. Ge kommunerna ökad beskattningsrätt. Kommunerna måste kunna få fler att sänka utsläppen utifrån förutsättningarna i varje kommun. En ökad lokal beskattningsrätt kan effektivt hantera lokala miljöproblem som trängsel, luftföroreningar och buller. Trängselskatten borde vara kommunal med möjlighet till morötter i form av lägre eller ingen kostnad för grönare fordon.

2. Undantag för miljöfordon. Det borde vara tillåtet för kommunerna att undanta miljöfordon från parkeringsavgifter liksom att tillåta dessa att köra i körfälten för kollektivtrafik. Att få parkera och ladda elbilen kostnadsfritt i ett kommunalt parkeringsgarage är ett annat exempel på tydliga morötter.

3. Släpp in bilen i stolpen. I dag innebär elnätsmonopolet att lyktstolpar bara får användas till så kallat belysningsändamål. Det borde tvärtom vara möjligt för kommunerna att använda belysningsnätet för laddning av fordon.

4. Satsa på energieffektivisering. Kommunerna har ofta varit föregångare genom fjärrvärmeinvesteringar. I dag behövs ökat fokus på att minska energianvändningen och ta hand om överskottsenergi, vilket en färsk rapport från Skåne tydligt visar.

5. Ta vara på solenergin. Slopad beskattning och enklare regler för egenproduktion av solenergi skulle vara ett effektivt verktyg för att öka produktionerna av förnybar energi i kommunerna. Det finns stor outnyttjad potential både i kommunala byggnader och i privata hem.

6. Framtidssäkra vårt vatten. Kommunerna behöver fler möjligheter att reglera dagvattenfrågorna i detaljplaner, tillåta incitament för fastighetsägare att minska tillförseln av dagvatten till VA-nätet samt införa lokala biltvättsregler.

7. Prioritera byggsektorn. Byggandets klimatpåverkan är omfattande och fortsätter tyvärr att öka. Regeringen behöver omgående skapa incitament och regelverk för en snabb utveckling mot ett klimatneutralt, fossilfritt byggande i våra kommuner.

Listan på möjligheter är lång. Det viktiga är att regeringen inte bara applåderar vad vi kommuner redan har gjort, utan ger oss nya möjligheter att bidra. Kommunerna måste få möjlighet att satsa på spjutspetsprojekt, testa nya tekniker och använda styrmedel. Endast så får vi lokalt anpassade lösningar som fungerar i hela landet och inte bara i storstan. Låt Kommunsverige göra ännu mer klimatnytta.

Christian Ottosson, miljö- och klimatkommunalråd (C)  i Huddinge

Lisa Alexandersson, ordförande för Centerpartiet i Huddinge

Lasse Larsson, elbilsentusiast och förtroendevald (C) i klimat- och stadsmiljönämnden i Huddinge

Lars-Göran Sander, energiföretagare och förtroendevald (C)  i kommunfullmäktige i Huddinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev