söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Timbro: ”Så stärker vi tjänstemannaansvaret”

När tjänstemän gör fel bör det gå att utkräva ansvar, menar debattörer från Timbro som lägger fram tre förslag på hur det ska gå till.

Publicerad: 26 juli 2022, 09:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattörerna Adam Danieli och Frida Jansson, båda jurister på tankesmedjan Timbro, vill se en ny regering driva på för en ordentlig ansvarsreform.


Ämnen i artikeln:

TjänstemannaansvarTjänstemän

Vem är ansvarig när det går fel på svenska myndigheter? Den frågan behöver ställas allt oftare i Sverige. Efter de senaste två mandatperioderna är det tydligt att det som länge tagits för givet – välfungerande myndigheter – måste upp på den politiska dagordningen igen.

En central del av vården av våra institutioner är ett skärpt tjänstemannaansvar. Flera partier har talat om behovet av ett tydligare ansvarsutkrävande och dagens brister har också utretts. Tyvärr återkom regeringens utredare nyligen utan några som helst förslag på förändringar. Det duger inte. En ny regering behöver driva på för en ordentlig ansvarsreform.

Det allmänna ansvaret för fel eller försummelse av statens tjänstemän har minskat över tid i Sverige. 1976 genomfördes en omfattande avkriminalisering där det straffrättsliga ansvaret inskränktes från att omfatta i princip alla fel av statens tjänstemän till åsidosättanden i  myndighetsutövning som inte var ringa. Reformen, vars övergripande tanke var offentliga anställningar skulle närma sig de privata, har dock resulterat i ett system där såväl den enskildes skydd som institutionernas motståndskraft successivt har urholkats.

LÄS MER: Utredare säger nej till skärpt straff vid tjänstefel – ”Risker med det” 

För att vända utvecklingen behöver tre tydliga reformer. För det första måste det straffbara området utvidgas. Trots att antalet anmälningar ständigt växer, väcktes under 2020 bara 21 åtal för tjänstefel i hela Sverige. Praxis är mycket restriktiv, och av drygt 8000 anmälningar blev det bara 12 fällande domar. Ett sekundärt straffansvar skulle exempelvis kunna införas för tjänstemissbruk, tillämpligt på den som utnyttjar sin allmänna ställning till skada för det allmänna eller till vinning för den enskilde eller någon annan, utan krav på myndighetsutövning eller viss allvarsgrad. Sådana kompletterande missbruksbrott finns i både Finland och Norge, och skulle fånga upp den inom offentlig förvaltning som exempelvis motverkar tillsyn, missbrukar offentliga resurser eller gynnar närstående.

För det andra behöver disciplinansvaret, som var tänkt som komplement till det inskränkta straffansvaret, göras heltäckande. I dag utkrävs det i huvudsak genom myndighetsinterna så kallade personalansvarsnämnder eller, för högre befattningshavare i staten, Statens ansvarsnämnd. Problemet är att enbart sju av tio statliga myndigheter har en sådan nämnd och att kommunalt anställda inte alls omfattas av systemet. Disciplinpåföljder är också mycket ovanliga. Att införa ett heltäckande, självständigt och transparent system även för disciplinärenden är i praktiken att fullfölja den tidigare reformen.

LÄS MER: M-politiker jämför Norrköping med Nordkorea – kritiseras

Avslutningsvis bör JK och JO:s roll som sista upprätthållare av ansvaret av offentligt anställda lyftas fram. Dessa två har redan i dag möjlighet att beivra tjänstefel eller annat felaktigt handlande av statens tjänstemän, men trots att mängder av ärenden utreds sker det mycket sällan. Som medborgarens och regeringens företrädare gentemot förvaltningen bör de åläggas en skyldighet att faktiskt beivra brott i de ärenden där annan åtgärd inte vidtas.  

Den svenska allmänheten ska kunna förvänta sig att offentlig makt utövas med tydliga gränser och omfattas av en god och heltäckande tillsyn. Denna förväntan har försummats av regeringar av olika färg, och ett första steg i en ny riktning är att stärka ansvarsutkrävandet av offentligt anställda.

Adam Danieli
Jurist och skribent, tankesmedjan Timbro
Frida Jansson
Jurist och projektledare, tankesmedjan Timbro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev