fredag9 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tillsammans kan vi sluta de påverkbara hälsoklyftorna

Regeringen har som mål att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation. Men skillnaderna i livsvillkor inte bara består utan ökar. För att vända utvecklingen måste folkhälsoarbetet stärkas och i detta arbete är nätverket Healthy Cities unikt lämpat som samarbetspartner åt regeringen, skriver Frida Trollmyr ordförande för Healthy Cities Sverige.

Publicerad: 20 maj 2020, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Mobiliseringen för att stoppa covid-19 visar den kraft samhället besitter när aktörer tillsammans bestämmer sig för att skydda människors hälsa,” skriver Frida Trollmyr. Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

Jämlik vårdFolkhälsoarbeteLöfven 2Folkhälsa

Sveriges befolkning har en i internationell jämförelse god hälsa. Men Folkhälsomyndighetens rapport för 2019 visar att skillnader i livsvillkor inte bara består utan även ökar, vilket leder till ojämlik hälsa. Det handlar bland annat om att individer utan eftergymnasial utbildning i genomsnitt dör tidigare än de med högre utbildning och att spädbarnsdödligheten är högre bland barn vars föräldrar endast har förgymnasial utbildning. Det senaste exemplet på ojämlik hälsa är den skeva fördelningen av covid-19-smittade, där boende i socialt utsatta och trångbodda områden drabbats hårt.

Kommissionen för jämlik hälsa tillsattes av regeringen med uppdraget att lämna förslag på hur hälsoklyftorna kan minskas. I sitt andra delbetänkande (SOU 2017:4) lyfter kommissionen fram att genomslaget för folkhälsopolitiken är som starkast på den lokala nivån. Det gör Healthy Cities till en naturlig samarbetspartner för regeringen.

Healthy Cities – ett nätverk med kommuner och regioner som medlemmar – strävar efter att stärka medborgarna genom ett brett synsätt på folkhälsa med speciellt fokus på de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling. Och precis som Kommissionen för jämlik hälsa slår Healthy Cities fast nödvändigheten av att jobba tvärsektoriellt, brett och långsiktigt med folkhälsofrågorna.

Liknande tankar beskrivs i ”Med framtiden för sig – en ESO-rapport om sociala investeringar” (2020). Rapporten beskriver hur kommuner och regioner försöker överbrygga stuprör genom samverkan över förvaltningsgränser och/eller med andra aktörer. Några av de hinder som uppstår är bristande kapacitet för utvärdering och metoder för att beräkna samhällsekonomiska effekter. Detta ligger i linje med vad medlemmarna i Healthy Cities beskriver: varken stuprörsmodeller eller paraplyperspektiv löser problemen. Det krävs i stället en kulturförflyttning samt ett starkt politiskt engagemang över blockgränserna.

Mobiliseringen för att stoppa covid-19 visar den kraft samhället besitter när aktörer tillsammans bestämmer sig för att skydda människors hälsa. När pandemin är över måste denna kraft användas för ett långsiktigt folkhälsoarbete med målet att sluta hälsoklyftorna. Det kommer på sikt att rädda ännu fler liv än de åtgärder vi sett under våren 2020.

Healthy Cities är med sin erfarenhet och expertis på lokal och regional nivå unikt lämpat för att tillsammans med regeringen, myndigheter och andra aktörer nå målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Låt oss göra detta tillsammans.

Frida Trollmyr, ordförande (S) Healthy Cities Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev