tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tidningsstödet är statens ansvar

Regeringen måste dra tillbaka beslutet att lägga över ansvaret för insamlingen av tidningar och reklamblad på kommunerna. Syftet med beslutet är att stödja tidningsbranschen, men 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad. Stödinsatsen är således ineffektiv, skriver Anders Knape ordförande för SKR.

Publicerad: 29 april 2020, 17:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Beslutet att lägga över ansvaret för insamlingen av tidningar och reklamblad på kommunerna tvingar på medborgarna kostnader på hundratals miljoner kronor, skriver Anders Knape.. Foto: Hans Alm/SKR


Ämnen i artikeln:

TidningskrisLöfven 2SKRAnders KnapeKommunerÅtervinningBostäderCovid-19

I svensk insamling av avfall råder för många avfallstyper sedan länge ett producentansvar. Det innebär att aktörer som producerar förpackningar och tidningar också sköter och finansierar insamlingen av de produkter som lämnats in till insamling och återvinning. Principen är att den som förorenar också ska betala.

Producentansvaret är vårt lands framgångsrika väg till insamling av förpackningar och tidningar. Även om insamlingen förstås har brister och fortsatt måste utvecklas, så har Sverige en generellt sett väl fungerande insamling.

Nu har dock regeringen hastigt tillkännagett att den avser ta bort producentansvaret när det gäller insamlingen av tidningar och reklamblad. Beslutet motiveras med att tidningsbranschen har en svår ekonomisk situation med anledning av coronaviruset. Insamlingen ska i stället skötas av kommunerna, som i dag samlar in restavfall och matavfall, det vill säga de avfallspåsar som många av oss har under diskhon.

Det här är dessvärre inte första gången regeringen tar ett bristande beslut på avfallsområdet. 2018 beslutade regeringen om en förordning med skärpta krav på insamlingen av förpackningar och tidningar. Förordningen ställer ett grundkrav på att insamlingen ska ske i direkt anslutning till fastigheten om det kan anses lämpligt. På glesbygden är kravet orealistiskt.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktade kritik mot förordningen innan dess införande och nu i efterhand kan vi se att den har ökat producenternas kostnader.

När regeringen nu tar det stora principiella beslutet att ta bort producentansvaret, så sker det utan avstämning med kommunerna och SKR. Ett sådant agerande är oacceptabelt och ovanligt. Regeringen måste dra tillbaka beslutet.

SKR vill ha en dialog med regeringen om detta och diskuterar gärna andra lösningar. 50 procent av allt papper som samlas in är reklamblad. Regeringens beslut är därför en ineffektiv stödinsats. Staten har redan en befintlig och bättre kanal för att stödja tidningsbranschen ekonomiskt: tidningsstödet.

Producentansvaret är viktigt för miljön. Det ger incitament till de aktörer som tar fram produkter att ta miljöhänsyn och säkra att produkterna går att återvinna. Regeringens beslut innebär därtill att notan för insamlingen av tidningar och reklamblad går från industrin till medborgarna, oavsett om de prenumererar på papperstidningar eller inte, via avfallstaxan. Invånarna tvingas finansiera kostnader på hundratals miljoner kronor årligen.

SKR ifrågasätter kraftigt att dessa kostnader läggs på medborgarna. Vi förstår att regeringen velat agera snabbt för att stödja tidningsbranschen. Men här blev det fel på flera sätt. Regeringen måste göra om och göra rätt.

Anders Knape, ordförande (M), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev