tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Tidiga insatser förbättrar ungas hälsa

Det finns många fördelar med en sammanhållen vård för ungdomar: bättre utnyttjande av offentliga resurser, bättre folkhälsa, men framförallt en patientgrupp som blir sedd, omhändertagen och vägledd i ett tidigt skede, skriver, Anna Mannfalk (M) och Mavis Zander (M).

Publicerad: 26 augusti 2019, 02:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”En ungdomscentral ger både formella och organisatoriska förutsättningar att kunna arbeta såväl aktivt som förebyggande med att uppnå bättre hälsa för ungdomar och unga vuxna, ” skriver Anna Mannfalk (M) och Mavis Zander (M).

Foto: #228088/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Psykisk ohälsaRegion SkåneFörebyggande insatser

I bland annat Folkhälsomyndighetens rapporter kan man läsa om en ökning av psykosomatiska symtom som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, trötthet och huvudvärk bland unga i skolåldern. Samtidigt vårdas ett ökat antal unga på sjukhus för depression och ångest.

Vi anser att det av stor vikt att ta ett helhetsgrepp om problemet, för att möjliggöra tidiga insatser. Detta måste göras både när ungdomen mår dåligt, men också genom att prioritera det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på ett sätt som ser till hela livssituationen. Vi vill starta en ungdomscentral med familjecentralens samlade grepp som förebild. Genom snabb kontakt, hög tillgänglighet och ett helhetsbaserat bemötande skulle en ungdomscentral kunna förebygga eller bryta fysisk och psykisk ohälsa hos yngre.

Flera verksamheter, både i Skånes 33 kommuner och i Region Skåne, vänder sig redan till unga. Det finns samarbetsytor men också döda vinklar, där många unga riskerar att falla mellan stolarna. Kommunala ungdomscoacher arbetar nära drogterapeuter, socialsekreterare och elevhälsan. Inom Region Skåne finns verksamheter knutna till såväl primärvård som psykiatri, såsom ungdomsmottagningar, mottagningar för unga vuxna, barn- och ungdomspsykiatrins första linjen-mottagningar och Maria ungdom.

Målgrupperna för verksamheterna är dock olika avgränsade vad gäller ålder. Genom att utveckla ett gemensamt koncept och samordna resurserna kan vi utveckla ett tvärprofessionellt samarbete med ungdomars bästa för ögonen; en ungdomscentral, som kan bli en naturlig mötesplats för ungdomar både med och utan behov av stöd.

En ungdomscentral ger både formella och organisatoriska förutsättningar att kunna arbeta såväl aktivt som förebyggande med att uppnå bättre hälsa för ungdomar och unga vuxna. Utgångspunkten är den unges förväntningar på inflytande och respektfullt bemötande. I fokus står en tillgänglig vård av hög kvalitet som skapar trygghet. Detta gör att de som arbetar med ungdomar kan möta ett mångfacetterat behov på ett effektivt sätt.

Idén om ungdomscentraler är något vi har lyft tidigare och vi är därför väldigt glada över att Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) i Region Skåne har ett förslag på beslut om att genomföra ett pilotförsök i Vellinge kommun. Utgångspunkten för den nya ungdomscentralen är redan befintliga resurser, som samordnas hos Vellinge kommun och Region Skåne: Kommunen har lokaler i samma fastighet som ungdomsmottagningen i Vellinge och kan därmed allokera resurser på samma våningsplan.

Att utveckla ett fungerande koncept för ungdomscentraler är första steget. Vårt mål är att sedan utveckla konceptet vidare till liknande verksamheter i fler kommuner. Det finns många vinnare i en fungerande modell med sammanhållen vård för ungdomar; bättre utnyttjande av offentliga resurser och bättre folkhälsa på sikt, men framförallt en patientgrupp som blir sedd, omhändertagen och vägledd i ett tidigt skede, på ett tillgängligt sätt på sina egna villkor.

Anna Mannfalk, 1:e vice ordförande (M) i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Mavis Zander, ordförande (M) omsorgsnämnden i Vellinge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev